Filtrer på tags

VRAK fikk 800.000,- i støtte!

VRAK fikk 800.000,- i støtte!

Fredag 4. september 2009 ble VRAK (Vestnorske rytmiske aktører), samarbeidet mellom Vestnorsk Jazzsenter, Brak, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og STAR lansert med politisk debatt og konserter.

Det regionale bransjenettverket er et samarbeid på tvers av alle de rytmiske sjangrene, og 4.september fikk VRAK støtte fra Kulturdepartementet på kr. 800.000,-! Dette samarbeidet skal tilføre musikere,arrangører og øvrig bransje kompetanse utover sjangre og fylkesgrenser, og på et vidt faglig spekter. Samarbeidet er startet etter oppfordring fra Kulturdepartementet.

Om VRAK:

Samarbeidet defineres som et regionalt kompetansenettverk for rytmisk musikk. Barnet har fått navnet VRAK (Vestnorske rytmiske aktører) og formålet er at det allerede velfungerende samarbeidet mellom musikkmiljøene og organisasjonene i vestlandsregionen skal videreutvikles.

Samarbeidet mellom folkemusikk, jazz og det øvrige rytmiske musikkmiljøet på Vestlandet har til dels fungert bra, men som alltid kan man gjøre ting bedre. Brak, Førde internasjonale folkemusikkfestival, STAR og Vestnorsk jazzsenter ønsker nå å formalisere samarbeidet, og starte med å jobbe målrettet sammen om de felles utfordringene miljøene har.

Bransjeutvikling vil være et nøkkelbegrep for fellesaktivitetene i nettverket. Kompetansenettverket vil fokusere på kompetanseutvikling og -spredning på en rekke områder gjennom:

Kurs / Seminar
Prosjekt
Informasjonsdistribusjon

VRAK har som mål å skape merverdi gjennom å gjøre nettverksdeltakerne sine sterke sider tilgjengelige for andre medlemmer i nettverket. Samt å gjennom grunnleggende respekt for egenart hos nettverksdeltakerne, skape et mangfoldig kompetansemessig kraftsentrum for regionene.

 

Siste nytt