Filtrer på tags

Visp søker daglig leder

Visp – produsentenhet for visuell kunst er et nystartet pilotprosjekt innen det visuelle kunstfeltet i Norge. Stillingen som skal besettes er som organisasjonens daglige leder. Det er i utgangspunktet et fire måneders engasjement i 100% stilling for våren 2010, med intensjon om videreføring til en 4-årig åremålsstilling. Daglig leder av Visp vil ha stor innflytelse i å forme organisasjonens profil og utvikling.

Enheten arbeider for å bedre vilkårene for produksjon av visuell kunst i Bergen og Hordaland. Hovedvekten i organisasjonens arbeid ligger i praktisk tilrettelegging, kunnskapssamling og formidling av kunnskap. Videre er det et langsiktig mål å bidra til en profesjonalisering av det visuelle kunstfeltet som helhet. Visp er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemsskap.

For fullstendig utlysningstekst og mer info se visp.no.Kortfattet søknad med CV og referanser sendes på e-post til post@visp.no

Søknadsfrist 28. februar 2010