Filtrer på tags

Vill Vill Vest musikkonferanse 2020 – temaslipp

Vill Vill Vest musikkonferanse 2020 - temaslipp

Vill Vill Vest og Brak har gleden av å invitere til den femte utgaven av Vill Vill Vest Musikkonferanse. Konferansen arrangeres 24.-25. september 2020 på Litteraturhuset i Bergen, i tillegg til sosialt program lørdag 26. september.

Årets tema er Music ID
Musikk kan føles privat og personlig, men skaper også tilhørighet og samhold. For mange mennesker er musikk en viktig ingrediens i deres identitet. Musikk kan være en forlengelse av deg selv, og kan uttrykke hvem du er. Eller ønsker å være. Gjennom historien har musikk gitt en stemme til underrepresenterte grupper og vært brukt som virkemiddel i protester og revolusjoner.

Vill Vill Vest musikkonferanse 2020 vil belyse en rekke tema relatert til musikk og identitet.
Hvordan brukes musikk i markedsføring og som politisk virkemiddel?
Kan artistutvikling gå på bekostning av artisten sitt genuine uttrykk og identitet?
Har artisten gått fra å være rebell til å bli kreativ entreprenør?

Delegatpass til early-bird-priser er i salg nå!
https://www.villvillvest.no/

Event på Facebook.

//

Vill Vill Vest og Brak has the pleasure of inviting you to the fifth edition of Vill Vill Vest Music Conference. The conference will be held Thursday and Friday 24.-25th of september 2020 at Litteraturhuset in Bergen, as well as social events Saturday 26th of september.

This years theme is Music ID
Music may feel private and personal, but it also creates belonging and unity. For many people, music is an important part of their identity. Music can be an extension of yourself, and can express who you are. Or want to be. Throughout history, music has given a voice to underrepresented groups and has been used as a tool in protests and revolutions.

Vill Vill Vest Music Conference 2020 will highlight a variety of themes related to music and identity.
How is music used in marketing and as a political tool?
Could artist development come at the expense of the artist’s genuine expression and identity?
Has the artist gone from being a rebel to being a creative entrepreneur?

Early bird delegate-passes are on available now!
https://www.villvillvest.no/

Facebookevent.

Siste nytt