Filtrer på tags

Vil du spille showcase i London?

Vil du spille showcase i London?

Music Export Norway har tatt initiativ til å sette opp en månedelig nordisk showcase-kveld i London. Nå får eksportklare talenter en unik mulighet til å vise seg frem for britisk bransje, presse og publikum.

Music Export Norway har tatt initiativ til å sette opp en månedelig nordisk showcase kveld i London. Kvelden har til hensikt å bygge opp en sterk showcaseplattform hvor nordiske ‘export ready’ talenter kan spille for britisk bransje, presse og publikum på et sentralt og godt konsertsted.

Det åpnes nå for søknader om å spille på Åpningskvelden 19.11.09. Evt interesserte må melde opp artist innen utgangen av fredag 26. September 2009. Mer info følger under:

Nordisk og skandinavisk musikk har et godt rykte i Storbritannia. MEN ønsker med denne kvelden å sette søkelyset på den rike scenen hver eneste måned i et av verdens viktigste musikkmarkeder. En godt promotert showcase vil gi grunnlag for viktig oppmerksomhet, nye kontakter og forhåpentligvis kontrakter for norske artister/band /bransje som jobber mot Storbritannia og internasjonalt.

En artist fra hvert land vil bli valgt ut av en Britisk gjestekurator for hver showcase-kveld. Alle norske artister som blir valgt ut til å spille på JA JA JA vil motta reisestøtte (band 10000,- kr og soloartister 4000,- kr). Kvelden vil også bli godt promotert gjennom et eksternt PR/marketing byrå, venue promoteren, gjennom de nordiske eksportkontorenes felles kontakt nettverk og gjennom dedikert arbeid mot social media.

Følg denne linken for artist påmelding og mer informasjon rundt det å spille på JA JA JA.

VIKTIGE FRISTER

(OBS KORT FRIST!) Fredag 25. September 2009: Frist for oppmelding av artist via Sonicbids for JA JA JA Launch kveld 19.11.09

Kuratert av: Huw Stephens (BBC Radio 1)

Mandag 12. Oktober 2009:
Frist for oppmelding av artist via Sonicbids for JA JA JA xmas party 17.12.09

Kuratert av: TBC

Når du har oppmeldt artist vil du automatisk bli vurdert for hver eneste showcase-kveld framover så framt du har blitt vurdert som ‘export ready’.

* Om du ikke har Sonicbids medlemskap har Music Export Norway gjort en avtale som gir norske artister gratis medlemskap. For mer informasjon, følg denne lenken.

JA JA JA er et initiativ som et støttet og finansiert av alle de nordiske eksport kontorene (NOMEX); representert ved Music Export Sweden, Music Export Danmark / ROSA, Icelandic Music Export og Music Export Norway.