Filtrer på tags

Utlysning: lån og prosjektinvesteringer til musikkselskaper

Utlysning: lån og prosjektinvesteringer til musikkselskaper

Pengene skal komme kulturnæringen i Bergen kommune til gode. Musikkselskaper, kulturhus og andre private kulturaktører kan søke til ordningen gjennom Buzz.

Som del av den lokale krisepakken fra Bergen kommune i forbindelse med koronapandemien, skal Buzz tildele langsiktige lån med lav rente og lang nedbetalingstid samt prosjektinvesteringer med høy risiko. Buzz har mottatt 5 millioner kroner fra Bergen kommune til denne ordningen.

Ordningen er et supplement til kontantstøtter og krisepakker som allerede finnes. I denne ordningen ønskes det å stimulere til å holde hjulene i gang. Så lenge folk kan holdes i arbeid, kan det jobbes med nye prosjekter eller satsinger. Hva med å bruke denne tiden til å jobbe med strategi, salgs- og markedsplaner eller nye nettsider til tiden etter korona? Eller til å utvikle og sette nye ideer ut i livet som også funker i denne situasjonen?

Vi er heldig som bor i en fremoverlent og løsningsorientert kommune. Her er det mulig å få tilgang på kapital til lav rente uten sikkerhet eller personlige garantier. Bransjen er i krise, men om man har en god idé eller et bra prosjekt liggende i skuffen så kan det være muligheter for utvikle selskapet nå.
– Vegard Moberg, daglig leder i Brak

Denne ordningen setter ikke krav om dokumentasjon for at du har mistet inntekter, publikum eller lignende, men den kommer heller ikke helt gratis. Pengene gis ut med forutsetning om at de skal betales tilbake. Likevel er det ingen særlige krav til sikkerhet. Sikkerheten ligger i menneskene, organisasjonen, historikken til selskapet og i planene fremover. Derfor er dette viktig å beskrive i søknaden.

Musikkselskapene står ofte langt nede på listene når banken skal dele ut lån. Vi ønsker med denne ordningen å være et alternativ til banklån og forhåpentligvis gjøre hverdagen litt enklere for musikkselskapene i Bergen i denne spesielle situasjonen vi befinner oss i.
– Elise Hessevik, daglig leder i Buzz.

Søknadsfrist: 2. juni

Søknader som kommer inn før 2. juni blir vurdert samlet. Deretter blir søknader håndtert løpende til midlene tar slutt.
Dialog legges til grunn for utarbeidelse av individuell avtale.

Søker skal være et AS og ha forretningsadresse i Bergen kommune. Andre selskapsformer kan vurderes, med forutsetning om kommersiell drift.

Les mer om ordningen på Buzz sine nettsider.

Siste nytt