Filtrer på tags

Utlysning av plasser for artist og bransje på reise til Kina

Utlysning av plasser for artist og bransje på reise til Kina

16.-24. juni reiser Bergen kommune, Bergen Næringsråd og toppledere fra næringslivet i hele bergensregionen til Kina.

Formålet med reisen er å benytte anledningen BFOs turné åpner for til å vise frem bergensk kunst og kultur, næring og akademia til kinesiske delegasjoner.

Artister kan søke om å delta for å spille live på reisen. Tidligere har bl.a. artister som Real Ones spilt på den norske ambassaden, og for kinesiske kulturmyndigheter og næringsliv. Bergen Næringsråd er initiativtaker til turen og vil kunne bidra til å øke sjansene for å eksponere norske artister for det kinesiske markedet samt tilrettelegge for økt synlighet inn mot kinesisk TV, næringsliv og kulturmyndigheter. Artister kan søke støtte fra tilskuddsordningen til Bergen kommune som har løpende behandling frem mot påmeldingsfristen. Man kan også søke støtte fra Innovasjon Norge, Music Export Norway, FFUK m.m.

Bransjeaktører: Bergen kommune ønsker å invitere med kunst og kulturaktører med på reisen og i den bergenske delegasjonen. Dette vil være aktuelt for aktører som har en særlig etablert kontakt med  kinesiske kunst og kulturaktører eller på annen måte har et prosjekt/en virksomhet med særlig potensial for å lykkes i et kinesisk marked.

Aktører som ønsker deltakelse i delegasjonsreisen kan søke om tilskudd på søknadsskjema til Internasjonal kunst og kulturutveksling og fristen 1. mars. Søkere må vise til hvilket utbytte man kan ha av en slik reise ved bl.a. å vise til den ovennevnte etablerte kontakten eller potensial mot Kina.

 

Les artikkel om turen på Bergen næringsråds nettsider.

For ytterligere informasjon om reisestøtte fra Bergen Kommune, ta kontakt med fagavdeling for kunst og kulturutvikling.

Siste nytt