Filtrer på tags

Styrevalg på Hulen

Styrevalg på Hulen

23.november skal Hulens representantskap velge nye styremedlemmer på Hulen.
Hulens styre består av totalt ti personer og fungerer samlet som en daglig leder-stilling som arbeider med å ivareta den daglige driften på Hulen. Stillingene gjelder for ett år.

Følgende stillinger er på valg for 2016/2017

Leder
Leder er styrets overhode og Hulens ansikt utad. Han/hun er ordstyrer på Hulens styremøter og skal ha en kontinuerlig oversikt over Hulens drift, både eksternt og internt. Leder skal representere Hulen på eksterne møter, samlinger i musikkmiljøet og bransjetreff.

PR-ansvarlig
PR-ansvarlig er ansvarlig for markedsføring av Hulen og Hulens arrangementer. Har overordnet ansvar for Hulens nettsider og sosiale medier. Er ansvarlig for designere, plakatopphengere og fotografer.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for Hulens underholdningstilbud. Han/hun har ansvar for å koordinere bookingarbeidet, og sørge for produksjon og gjennomføring av arrangementene på Hulen. Arrangementsansvarlig skal være et kontaktledd til musikkbransjen, både lokalt og nasjonalt. Har ansvar for booking-, DJ- og scenevaktgruppen, samt artistverter og teknikere.

Vaktansvarlig
Vaktansvarlig er ansvarlig for Hulens vakthold og brannsikkerhet. Vaktansvarlig skal alltid jobbe i henhold til gjeldende lover og regelverk, og brannvern er en stor del av arbeidet. Ansvarlig for vertgruppen og sørger for at gruppelederne til enhver tid er godt opplært. Vaktansvarlig er mye involvert i driften på kveldstid.

Prosjektansvarlig
Er administrativt ansvarlig for Hulens fysiske ve og vel, herunder teknisk drift og vedlikehold av bomberommet vårt. Prosjektansvarlig har også ansvar for utleie og samarbeidsprosjekter mellom Hulen og eksterne arrangører. Har ansvar for vaktmestergruppen, prosjektgruppen og interiørgruppen.

Meld inn ditt kandidatur

Meld inn ditt kandidatur ved å sende e-post til til valg@hulen.no innen onsdag 9. november.

Dersom du har spørsmål om stillingene eller valget kan du ta kontakt med:

Haakon Daniel Ludvigsen
Epost: ludvigsen.haakondaniel@gmail.com
Telefon: 40 09 17 45

Joakim Kuven Osland
Epost: joa.kuv.osland@gmail.com
Telefon: 92 22 89 91

Anna Sæthre
Epost: anna.saethre@gmail.com
Telefon: 41 41 55 03

Siste nytt