Filtrer på tags

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Norsk Musikkråd er blitt oppfordret om å få flere til å delta i en spørreundersøkelse hvor Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor kartlegger hva som skjer på lokallagsfronten.
De har fått få svar fra band, og tror derfor aktiviteten er for nedadgående på dette området. Det er den jo ikke, så dette må gjøres noe med!

De som spiller i band ønskes velkommen til å delta i undersøkelsen.

Her er link til spørreskjemaet: http://www.sivilsamfunn.no/Lokallag

 

Siste nytt