Filtrer på tags

Si nei til kulturmoms!

Dyrt nok:

Vi synes kultur er dyrt nok, og ber kulturminister Trond Giske om å stoppe innføringen av kulturmoms! Vi ønsker ikke å betale en “Giskelapp”, eller flere, i avgift for kulturopplevelser!

Si nei! Synes du også at kultur er dyrt nok? Si fra til politikerne! Bli med på underskriftskampanjen på dyrtnok.no eller send sms “dyrtnok + ditt navn” til 2440. Giske får hele listen. Kultur er dyrt nok!

Bakgrunn:

Fellesoppropet mot kulturmoms!

Kulturmomsutvalget, som ble oppnevnt av Finansdepartementet, la frem sine konklusjoner i februar 2008, der de anbefaler å innføre 8 % moms på billetter til kultur- og idrettsarrangement. Da samlet 25 kulturorganisasjoner seg (inkl Brak) i et unikt samarbeid mot forslaget om moms på billetter.

I Statsbudsjettet for 2009 skriver Finansdepartementet at Kulturmomsutvalgets utredning krever en større gjennomgang for å vurdere de økonomiske og juridiske konsekvensene av forslaget. Dette har ikke skjedd. Ingen av oss har hørt noe fra departementet om hva som skjer videre med denne utredningen og vi frykter at kulturmoms blir innført i Statsbudsjettet 2010 uten den utredningen som er lovet.

I forkant av de politiske partienes landsmøter henvendte Fellesoppropet mot kulturmoms seg til politikerne med følgende appell:

Vi ber politikerne stoppe prosessen med å innføre moms på kulturbilletter.
Dersom forslaget skal behandles videre, ber vi om en ny og grundig analyse av konsekvensene for vår kultursektor.
Vi ønsker å bli hørt og at tallmaterialet fra vårt felt skal tas med i den nye utredningen.

Organisasjonene frykter følgende konsekvensene av billettmoms:

Høyere billettpriser for publikum
Lavere besøk og derav dårligere økonomi for arrangører
Lavere honorarer til komponister, artister, skuespillere, dansere og koreografer
Kompliserer og fordyrer frivillig virksomhet
Færre arbeidsplasser i denne sektor av kulturbransjen

Vi ber nå politikerne lytte til oss, og stoppe innføringen av moms på billetter, eller i det minste gjennomføre utredningen som lovet. Vi trenger nå din hjelp til å få dem lydhøre, så si fra til politikerne! Bli med på underskriftskampanjen på dyrtnok.no eller send sms “dyrtnok + ditt navn” til 2440. Giske får som sagt hele listen.