Filtrer på tags

Satsing på mediebransjen i Bergensregionen

MediArena er et av fem nye næringsmiljøer som nå tas opp i nettverksprogrammet Arena.

– Samarbeid i nettverk er viktig for å skape mer konkurransedyktige bedrifter. MediArena er et spennende prosjekt med stort utviklingspotensial, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Kulturnæringene er et godt eksempel på områder i økonomien som kan bidra til mer kreativitet og innovasjon i hele landet. Jeg har tro på at bedriftene i MediArena gjennom samarbeid vil bidra til et mer skapende samfunn, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

MediArena vil utvikle mediebyen Bergen til en sterk og innovativ klynge av medie- og medieteknologibedrifter i Bergensregionen. Dette skal skje gjennom en målrettet satsing på nettverksbygging, kompetanseutvikling, Forskning- og utviklingssarbeid- og profilering.

Kjernebedrifter i nettverket et Bach Technology, Bergens Tidende, Bug, Godu Design, Grieg Music Education, Its learning, Kamikaze, Maritime Colours, Mediacircus, Mobiltech, MobyC, NRK Hordaland, StormFjord, Turbo Tape Games, TV 2, Unique Cinema Systems og Vizrt.

Et Arenaprosjekt kan motta støtte for inntil 50 prosent av prosjektets kostnader i prosjektperioden og vil normalt ha en kostnadsramme på 3-5 millioner kroner per år og går ordinært over tre år. Arenaprosjektets egne deltakere, samt lokale og regionale utviklingspartnere, forutsettes å komme med den øvrige finansieringen.

Arenaprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.

 

Siste nytt