Filtrer på tags

Samleside: utdanning innen musikkbransjen

Samleside: utdanning innen musikkbransjen

Nedenfor ligger en oversikt over ulike studieretninger som kan kvalifisere til videre arbeid innen musikkbransjen. Klikk innpå lenkene for mer informasjon om de forskjellige studiene.

Bergen
Music Business, årsstudium (Høyskolen Kristiania)

Musikkvitenskap, bachelorprogram 3-årig (Universitetet i Bergen)

Lyd og musikkproduksjon, 2-årig høyere fagskolegrad (Noroff)


Oslo
Music, Communication and Technology, masterprogram 2-årig (Samarbeid: Universitetet i Oslo/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Musikkvitenskap , bachelorprogram 3-årig (Universitetet i Oslo)

Musikkvitenskap, masterprogram 2-årig (Universitetet i Oslo)

Creative Industries Management, bachelorprogram 3-årig (Handelshøyskolen BI)

Lyd og musikkproduksjon, 2-årig høyere fagskolegrad (Noroff)

Musikkproduksjon, årsstudium (Høyskolen Kristiania)

Musikkproduksjon påbygg, bachelorprogram 2-årig (Høyskolen Kristiania)

Music Business , årsstudium (Høyskolen Kristiania)

Prosjektledelse kunst og kreativ næring, bachelorprogram 3-årig (Høyskolen Kristiania)


Trondheim
Musikkteknologi, masterprogram 2-årig (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Musikkvitenskap, årsstudium (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Musikkvitenskap, bachelorprogram 3-årig (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Musikkvitenskap, masterprogram 2-årig (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Music, Communication and Technology, masterprogram 2-årig (Samarbeid: Universitetet i Oslo/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)


Stavanger

Musikkproduksjon og opptaksteknikk, ettårig videreutdanning (Universitetet i Stavanger)


Rena
Music Business – Management, bachelorprogram 3-årig (Høgskolen i Innlandet)

Music Business – Production, bachelorprogram 3-årig (Høgskolen i Innlandet)


Kristiansand
Music Business and Management, masterprogram 2-årig (Universitetet i Agder)

Project Management for Music and Stage, masterprogram 2-årig (Universitetet i Agder)

Musikk via nett – en innføring i digitalt arbeid med musikk , etter- og videreutdanning 1/2 år (Universitetet i Agder)

 

Siste nytt