: Støtteordninger – oversikt og lenker

Her er en oversikt over noen av støtteordningene som finnes.

Relaterte artikler

 

Hvor kan du søke om hva? Last ned Braks søknadsguide for mer info om de forskjellige ordningene.

 

Innspilling / utgivelse

Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune)
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
Fond for lyd og bilde
Frifond
Etablering- og Kulturstipend (Bergen kommune)
Fonograminnspillinger (Norsk Kulturråd)
Sogn og Fjordane Musikkfond

Konsert / festival

Arrangørstøtteordningen (Norsk Kulturråd)
Arrangementstøtte (Bergen kommune)
Prosjektstøtte (Kulturstyret SiB)
Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK)
Frifond
Husleierefusjon i Grieghallen
Nordisk Kulturfond
De Norske Ambassadene (pressebesøk)
Music Norway – UDs reisestøtte for musikk
Music Norway – Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør
Musikkfestivaler (Norsk Kulturråd)
Sogn og Fjordane Musikkfond

Markedsføring / musikkvideo

Fond for lyd og bilde
Norsk Musikkfond
Publiseringsstøtte (Norsk Kulturråd)
Sogn og Fjordane Musikkfond
Music Norway Promotilskudd

Turné / prosjekt

Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune)
Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune)
Rask respons (Bergen kommune)
Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK)
Fond for lyd og bilde
Frifond
Music Norway – reisestøtte til profesjonelle utøvere i utlandet
Music Norway – Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør
Nordisk Kulturfond
Norsk Musikkfond
Sogn og Fjordane Musikkfond
Reisestøtte fra ambassaden og Generalkonsulentene i USA

Tekstskriving / komponering

Fond for lyd og bilde
Komponistenes Vederlagsfond
Tekstforfatterfondet
TONO-stipendet

Utstyr / øvingslokaler

Frifond
Støtte til musikk
Musikkutstyrsordningen (MUO)
Kulturstipend (Bergen kommune)

Annet

Bestillingsverk musikk (Norsk Kulturråd)
Musikkensambler (Norsk Kulturråd)
Andre musikktiltak – prosjektstøtte (Norsk Kulturråd)
Prosjektstøtte barne og ungdomskultur (Norsk Kulturråd)
De Norske Ambassadene (ekspertbesøk)
Etableringstilskudd (Bergen kommune)
Kjapt svar (Bergen kommune)
Music Norway Eksportprogram
Music Norway Relokaliseringsprogram
Music Norway INTRO komponist
Kunst og ny teknologi (Norsk Kulturråd)
Kirkemusikk (Norsk Kulturråd)
Arbeidsstipind (Norsk Kulturråd)
Kreativt Europa (NorskKulturråd)
Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner (Fond for Lyd og Bilde)
Kunstnerstipend (Hordaland fylkeskommune)
Kulturelt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune)
Ålmenne kulturføremål (Hordaland fylkeskommune)
HNH – Handlingsprogram for næringsutvikling (Hordaland fylkeskommune)
Alment kulturarbeid (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Kulturutviklingsmidlar (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Kunstnarstipend og etableingsstipend (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Statens kunstnerstipend (Norsk Kulturråd)
Nordisk Kulturfond
KOMP
Voksenopplæring i Vestland fylke 
Momskompensasjon for frivillige organisasjoner (Lotteritilsynet)
Fond og legater (Bergen Næringsråd)Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Almennyttige midlar (Sparebanken Vest)
Sparebankstiftelsen SR-Bank
G9alt (Sparebank 1)
Gavemidler barn og ungdom (Fana Sparebank)

Relaterte artikler