, : Slik skriver du pressemelding

Det er lettere og vanskeligere enn folk flest tror. Lettere fordi alt som kreves er at man skriver noen ord på et A4-ark. Vanskeligere fordi det er viktig å følge noen viktige spilleregler når man skal fange oppmerksomheten til journalister.

Man kan få god markedsføring gjennom et presseoppslag. Et positivt redaksjonelt oppslag i avisen er verdt mer enn ti avisannonser. Har du noe interessant å meddele, og du skriver en god pressemelding, er sjansen stor for at en journalist fatter interesse og vil lage en fin avisartikkel.

 

 

Tre viktige stikkord

En pressemelding er en melding til pressen om noe (arrangement, aktivitet etc) og et utgangspunkt for journalisten til å gå videre på en sak. Den må derfor være SPENNENDE og UTFORDRENDE for journalisten, slik at han eller hun oppfatter den som en god sak for sine lesere.

Pressemeldinger brukes ofte som de er og må derfor være GODT og RIKTIG skrevet. Pass på at pressemeldingen ikke blir for lang. Da gidder ingen å lese den! Er den kortfattet er det også større sjanser for å få den på trykk.

Tre nyttige stikkord for pressemeldingen er NYTT, INTERESSANT og MENNESKELIG. Det siste innebærer at man kan feste historien på ett eller flere mennesker som berøres. Dette kan være publikummere, bandet, apparat. Ta gjerne med bilder, og få sitater.

En god pressemelding bør inneholde følgende:

 • Hvem?
 • Hva?
 • Hvor?
 • Når?
 • Hvorfor?
 • Fordeler? (Hvorfor er dette attraktivt og verdt å skrive om)
 • Sitat? ( “Tidenes bergensplate”, sier Gene Simmons)
 • Hvem vet mer? (For mer informasjon, kontakt…)

 

Oppsett

Start pressemeldingen med den viktigste nyheten – det som gjør saken interessant. Lag en overskrift som er enkelt og direkte formidler det viktige. Meldingen skal kunne kuttes bakfra, uten at viktige opplysninger går tapt.

 

Huskeliste

 • Skriv på A4 ark og ikke mer enn 20- 25 linjer (linjeavstand halvannen i Word)
 • Skriv PRESSEMELDING øverst på arket
 • Bruk korte setninger
 • Sørg for at alle navn er riktig skrevet (VIKTIG)
 • Unngå overstrykninger, stavefeil og dårlig trykk
 • Unngå grafiske virkemiddel i teksten, ikke understrekning, kursiv skrift o.l.
 • Unngå interne ord og uttrykk uten forklaring
 • Skriv konkret, “8 000”, ikke “mange tusen”
 • Bruk hele tall, “1 000 publikummere” ikke “960 publikummere”
 • Skriv dag (tirsdag eller onsdag) pluss dato, ikke “i går” eller “i dag”
 • Husk å datere og skrive under på meldingen

Markér gjerne slutten på meldingen ved å sette en strek før du nederst på arket gir praktiske opplysninger. Navn på kontaktperson med telefonnummer, både på jobb og mobil MÅ være med. Nøyaktige opplysninger om sted og klokkeslett hører også hjemme her. Du kan også gi tips om hvordan journalisten kan gå videre – navn på aktuelle intervjuobjekter, idéer til bildemotiver o.l.

Pressemeldingen sendes til redaksjonen. Har du en personlig kontakt kan den sendes direkte til denne, da med kopi til redaksjonen med beskjed om hvilken journalist den er sendt til.

 

Bilder

Det er ikke lurt å legge ved bilder i mailen, da disse er ofte store for at oppløsningen skal være akseptabel. Legg heller bildene i tjenester som Dropbox og Google Docs og send linken med pressemeldingen. Digitale bilder må ha god oppløsning slik at de egner seg for trykk (helst oppløsning på 300 dpi, størrelse på minst 10×15).

 

Logo og navn

Det er viktig at dere bruker firmaets eller bandets logo og navn, enten i pressemeldingen, eller vedlagt. På den måten viser vi hvilken sammenheng vi står i, og er tydelige på hvem vi er. La det ikke være noen tvil!

————

 

Denne teksten er hentet fra Innkjøpsnytt nr 02, mai 2006. Den er skrevet av Bjørn Ove Fjellandsbo, daglig leder i pr-byrået axiom. Teksten er fritt gjengitt av Braks tidligere daglig leder, Line Endresen, og forsøkt tilpasset vårt miljø.

 

Har du flere spørsmål? Vil du at vi skal ta en titt på din pressemelding?

Kontakt oss på brak@brak.no eller kom innom våre kontor!