: Skjenkebevilling

En guide til deg som skal ha et arrangement på et sted uten skjenkebevilling. Dette er det du må tenke gjennom i forkant

Relaterte artikler

Søke om bevilling hos kontor for skjenkesaker

Det første du bør tenke på dersom du skal avholde et arrangement er å søke en bevilling hos kontor for skjenkesaker.

Det er to type bevillinger en kan søke, den ene er for en enkeltanledning, den andre er en ambulerende bevilling.

Hvilken bevilling skal du søke på til ditt arrangement?

Det må søkes om ambulerende bevilling dersom en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede:

  • Dersom man leier lokale + flere tjenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleier. Da er søknad nødvendig.
  • Dersom man tar betalt for alkohol.
  • Dersom lokalet festen skal holdes i har en serveringsbevilling.

Det presiseres imidlertid at dersom arrangementet ditt er av en kommersiell sort så må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning:

  • Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook, eller andre sosiale medier. Da må det søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning § 1-6.

Husk å være ute i god tid, behandlingstiden er som regel på tre til fire uker, dette er blant annet fordi politiet må godkjenne søknaden.

Link til søknadsskjema og retningslinjer finner du her

Hva trenger jeg å tenke på før jeg fyller ut søknad om ambulerende bevilling

Når en søker er det et par ting som er viktig å ta høyde for:

  • Antall gjester (forventet i løpet av arrangementet, dette tallet påvirker bevillingsgebyrets størrelse)
  • Skal du søke om kategorien øl og vin, eller øl, vin og brennevin. Her må en beregne ca hvor mye en kommer til å selge av hver type alkohol (også dette påvirker pris på bevillingsgebyr).

Gebyr

Alle som driver med serveringsvirksomhet må betale et gebyr, størrelsen på dette avhenger av hvor mye alkohol en selger og hvor mange gjester en forventer i løpet av arrangementet. Det er også større avgifter forbundet med brennevin enn med øl.

  • Minimumsgebyret for en enkeltanledning er satt til 4000,- og vil øke/reduseres i forhold til arrangementets størrelse og hvilke alkoholgruppe du ser for deg å selge mest av.
  • Gebyret for ambulerende bevilling er 290,- pr gang, men benyttes altså ikke ved arrangement som er kommersielt anlagt.

Som det går frem av skjemaet, kan du søke som person eller firma.

Når det gjelder tidspunkt (fra-til) kan en søke servering til 02.00 senest. Det innebærer at salget av alkohol må opphøre senest 01.30, og at all alkohol må være ferdig konsumert innen 02.00. Dersom du som arrangør ønsker å fortsette arrangementet etter dette, kan en ikke fortsette å selge alkohol utover dette tidspunktet.

Utvidelse av bevilling

Dersom en kjenner noen som har en serveringsbevilling fra før (denne vil typisk nok tilhøre et eksisterende serveringssted), kan denne utvide sin bevilling til ditt arrangement. Dette innebærer at den som sitter på bevillingen tar en risiko på dine vegne. Dersom ditt arrangement bryter alkoholloven, vil dette gå utover bevillingshaverens bevilling for det stedet vedkommende har bevilling på.

Dette vil også gi en klar fordel hvis vedkommende som utvider bevillingen kan handle inn varene, da denne som regel har en kredittid hos leverandør på fjorten dager.

Motsatt er det ingen mulighet for kontor for skjenkesaker å irettesette en arrangør ved en ambulerende eller enkeltbevilling, utover å ikke godkjenne søknader fra vedkommende i fremtiden.

Innkjøp av alkohol

Med enketbevilling og ambulerendebevilling har en anledning til å kjøpe alkohol på Hansa sitt utsalgssted på Kokstad, en kan også kjøpe større kvanta hos Vinmonopolet. Hansa kan være behjelpelig med å låne bort tappetårn, men de opererer med en minimums innkjøpssum på tjue tusen, de tar imidlertid retur på varer som ikke er brutt opp (hvis du har hele fat som ikke er brukt, kan du få penger igjen for disse).

Det er verdt å merke seg at en ikke kan kjøpe varer av leverandører som vinhuset, maakestad etc med disse bevillingene.

Vakthold

Å søke om bevilling for en enkelanledning innebærer ikke nødvendigvis at en må ha vakthold, men om det er et stort arrangement, kan spørsmål om dette oppstå. Eventuelt vakthold må ikke nødvendigvis utøves av vektere, men det er en klar fordel at noen har oversikt over at ingen mindreårige får servering, samt at ingen blir overstadig beruset. Som arrangør er det viktig å ikke undervurdere verdien av å gjøre ting skikkelig.

Relaterte artikler