: Reiseregning

Vi har utarbeidet et forslag til reiseregning som du kan bruke når du har vært på reise og skal samle kostnadene i ditt regnskap. Malen er oppdatert med satsene for 2020.

 
Fyll ut denne reiseregningen når du har vært på reise. Her legger du ved flybilletter, reisekvitteringer, hotellkvittering mm og samler alt til et bilag i regnskapet ditt. Merk egne regler for diett og bruk av privatbil.

Reiseregning-mal-Brak-2020

Filen er i formatet Excel (.xlsx). Dersom du ikke har et program som kan behandle dette formatet, kan du laste den opp i f.eks. Google Drive, og redigere den der.

Diett

AS kan skrive av diett etter statens satser.

Enkeltpersonsforetak og DA/ANS må ha dokumentasjon på alle kostnader. Da gjelder ikke statens reiseregulativ og man skriver av mat og drikke på kvittering. Husk å ta vare på alle kvitteringer fra reisen.

Bruk av privat bil

Når du benytter bil i egen næring får du et fradrag på 3,50 kroner per km opp til 6 000 km i året (2020).

Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

  • Dato
  • Fra/til
  • Antall kilometer

Kjører du mer enn 6 000 kilometer, skal du ikke føre fradrag for kilometer. I stedet må du føre fradrag for de faktiske kostnader for hele bilholdet i regnskapet ditt. Du må videre tilbakeføre kostnader som gjelder den private bruken av bilen (sjablongregel).

Dersom du er ansatt i eget AS får du betalt 4,03 kroner per km uansett lengde i innland eller utland, med vanlig bil eller elbil (2020). NB! Skattefri sats er 3,50 kroner per kilometer, som betyr at du må skatte for 53 øre per kilometer (!). Derfor velger mange å bruke 3,50 som sats for å slippe det ekstra arbeidet med skatterapportering på bilgodtgjørelse.