: Plakater i Bergen

Her finner du nå oppdatert plakatkart for 2015.

Dette kartet vil gi deg oversikt over alle plasser, offentlige som private, i Bergen der det er mulig å henge opp plakater. Hver plass gir også informasjon om premissene ved oppheng. Kartet er også sortert inn i plakatruter, vist med forskjellige farger.

Bakgrunn for det første plakatkartet og arbeidet med plakatrapporten

Bergen er en by som tilbyr et mangfoldig og levende kulturtilbud av høy kvalitet både innen musikk og scenekunst. Markedsføring av kulturarrangement er på den ene siden et fag og på den andre siden en forutsetning og livsgrunnlaget for kunsten. Hensikten med å utvikle kunstuttrykk er delvis å formidle dette til et publikum, og for at det skal være mulig må det potensielle publikummet informeres om arrangementet for så å ta stilling til om de ønsker å delta.

Plakaten har lenge vært et viktig bidrag i arbeidet med markedsføring av kulturarrangement, og det har lokalt i Bergen vært en varm potet da det har vært et stort ønske om bedre tilrettelegging for plakatopphenging i Bergen sentrum. Dette er et uttalt ønske blant medlemmene i både Brak og Proscen. De tok utfordringen i 2011 og igangsatte et arbeid som hadde som utgangspunkt å sette fokus på temaet og finne løsninger for medlemmene sine. Første skritt på veien var en rapport som bygger på en spørreundersøkelse blant medlemmene i de respektive organisasjonene og research både knyttet til offentlige og private løsninger. I tillegg omfattet den et kart med mulige steder å henge plakater i Bergen sentrum, både på offentlige og private arenaer.

Rapporten er utarbeidet av M-A-P (Management – Administration – Production) ved Inga Moen Danielsen.

Last ned rapporten her:

Plakater i Bergen rapport

Vedlegg I Oversikt over lovlige oppsettingsteder for plakat

Vedlegg II Resultater av spørreundersøkelse

Finalekandidater for designkonkurranse av plakatvettregler

Bilder fra arrangementet

Mandag 11.april 2011 ble det holdt pressekonferanse i Musikkpaviljongen, der rapporten ble offentliggjort. Kulturbyråd Harald Victor Hove utnevnte vinneren av plakatdesignkonkurransen: Leiv-Arvid Reed Lunga. Simen Gulliksen kom på 2.plass med sitt bidrag.

_MG_9618

_MG_9732

 

 

_MG_9745

 

 

_MG_9651

 

 

_MG_9697

 

 

Foto: Caroline Ramnæs