: Mal for enkel rekneskapsføring

Hold orden på rekneskapet ved å føre inn inntektene og kostnadane dine gjennom året. Då blir det enklare å levere skattemelding ved fristen i mai.

Relaterte artikler

Denne malen er basert på Næringsrapport skatt i Skattemeldinga slik at postane du finn i malen vil vere dei samme som du skal fylle ut i Næringsrapport skatt. Har du under 50 000 kroner i omsetning treng du kun summere inntekter og kostnader. Les meir om levering av skattemelding her.

Last ned enkel mal for å summere inntekter og kostnader her

Rekneskapsprogram eller ikkje?

Har du omsetning over 50 000 kroner er du bokføringspliktig. Eit AS eller ASA er bokføringspliktige uansett omsetning. Husk at det å vere bokføringspliktig betyr at du må holde dobbelt bokholderi (dobbel bokføring). Dobbelt bokholderi betyr at du må føre alle transaksjonar dobbelt – til debet og kredit (ein kostnad kan t.d. bli ført slik: debet 6995 kontorrekvisita/kredit 1920 bank). Har du over 600 bilag i året er du pliktig til å bruke rekneskapsprogram, men vi anbefalar alle som er bokføringspliktige å bruke eit enkelt online rekneskapsprogram som Fiken (medlemsavtale) eller Visma e-accounting. Eit rekneskapsprogram hjelper deg til å føre rekneskapet ditt riktig.

Ta gjerne kontakt med Brak om du treng ei innføring i rekneskap.

Brak sin rekneskapsmal

Brak har utarbeida ein mal for deg som er bokføringspliktig, men ikkje har over 600 bilag i året. Malen tek utgangspunkt i at du har enkeltpersonsforetak og ikkje er momspliktig. Vi har tatt med dei mest brukte postane for enkeltpersonsforetak i musikkbransjen. Postane tar utgangspunkt i næringsrapport skatt og varierer derfor frå kontoane i eit rekneskapsprogram. Er du momspliktig eller slit med debet og kredit? Bruk rekneskapsprogram!

Last ned rekneskapsmal her

JITHOMASSEN.no har utvikla ein excel-mal, xcello, som også fungerer for dei som er momspliktige. Denne malen kostar 600 kroner (2020 versjon) og kan kjøpast her 

Sentrale postar

(Merk at det kan vere forskjellar mellom postane i standard kontoplan og nummeret i skattemelding)

Inntekter

3000 – Salgsinntekter avgiftspliktige

Eksempler: Hvis du jobber som konsulent for en festival og fakturerer honoraret fra ditt enkeltpersonsforetak. Salg av merch mm. Salget føres ekskl. merverdiavgift.

De første 50 000 NOK føres derimot under post 3200 Salgsinntekt – avgiftsfritt.

Husk å legge moms på den første fakturaen du sender ut der dine momspliktige inntekter på foretaket i løpet av de siste 12 måneder går over 50 000,-

 

3200 – Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet

Eksempel: Konserthonorar, impressarioverksemd (management) – forvalting av andre sitt åndsverk, undervisning.

Her førast også momspliktig inntekt før du har nådd grensa på 50 000 i året og må momsregistrere deg.

Støtte fra Kulturrådet eller kommune o.l. føres i post 3400.

 

Kostnadar

Husk at alle kostnader skal kunne knyttes til dine inntekter som selvstandig næringsdrivende.

6300 Leie lokale

Under denne poste fører du opp kostnader for leie av øvingslokale eller kontorlokale.

Driver du EPF og har hjemmekontor, kan du føre opp et sjablongfradrag på 1.600 kroner pr år. Kravet er at du bruker et eget rom i boligen til hjemmekontor. Hjemmekontor føres i post 7700 – annen kostnad, fradragsberettiget. Brukes kun deler av et rom som hjemmekontor, kan man ikke føre opp noe fradrag her.

6995 Kontorkostnader

Permer, printer, telefonkjøp, datamaskin, dropbox mm. Se under for info om telefon- og internettabonnement.

Telefon: For enkeltpersonforetak fører man alle utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler (telefon, bredbånd, mobilt bredbånd o.l.) i post 6995. Men man må tilbakeføre en andel for eget bruk i post 7098 som er på 4 392 kroner (det vil si at du i praksis får fradrag for alle kostnader over 4392,-. Har du hatt lavere kostnader enn dette trenger du ikke ta med noe).

6500 Verktøy, inventar (under 15 000,-)

På denne posten fører du f.eks innkjøp av nye instrument og kjøp av utstyr til din virksomhet som ikke hører til kontorkostnader.

6000 Avskrivning

Investeringer i utstyr og inventar på over 15 000 kroner skal avskrives, og føres i skjema RF 1084. Avskrivingssatsene  varierer etter antatt levetid. For en datamaskin er satsen på 30%.

7165 Reise- og diettkostnader

Merk at EPF kun kan kreve fradrag for matutgifter som dokumenteres med kvitteringer/bilag. Se Braks mal for reiseregning for enkelt skjema du kan føre dette inn i.

7700 Diverse kostnader

(i næringsoppgaven: annen kostnad, fradragsberettiget). Her fører du aviser, faglig/kunstnerisk inspirasjon – konsertbilletter, plaktekjøp o.l. Dette er også posten du samler opp kostnader som ikke hører hjemme i noen av de andre postene.

7350 Representasjonskostnader med fradragsrett: Møtevirksomhet

Hvis du har bilag og skal føre fradrag fra et møte: pass på at regningen for mat og drikke ikke overstiger 421 kroner pr person. Hvis du går over denne grensen kan du ikke fradragsføre noe fra det møtet i det hele tatt. I bilaget beskriver du hvem du har vært på møte med og hvorfor.

Pass også på at regningen ikke inneholder brennevin eller tobakk. Hvis den gjør det, får du ikke skattemessig fradrag for noe.

4500 Fremmedytelse og underenterprise

Betaling til musikere, lydmann, design føres i denne posten. Litt flytende overgang mellom denne og 6700 Fremmed tjeneste, men generelt kan man si at dette er kostnader til dine kunstneriske prosjekt som du har fått andre til å utføre for deg.

6700 Fremmed tjeneste

Kostnader for regnskapsfører, management, rådgivning mm føres i post 6700.

5950 Pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G.

Føres ikke i næringsoppgaven, men i selvangivelsen: Frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kr i post 3.2.2 i selvangivelsen. Sykepengeforsikring gjennom NAV føres i post 3.2.18 i selvangivelsen.

 

regnskap

Relaterte artikler