: Mal for bandavtale

Det kan være greit å ha en bandavtale, for å si noe om hvilke rettigheter og plikter man har innad i et band. Situasjoner kan oppstå hvor det kan bli uklart hvem som har rettigheter til bandnavn, låtmateriale og økonomiske forpliktelser, som kan være fordelaktig å ha avklart på forhånd i tilfellet en konflikt oppstår.

En bandavtale kan også være godt å ha, om man ønsker å opprette et selskap (AS, DA, flere enkeltpersonsforetak) til et band. Det viktigste er uansett at medlemmene i bandet har en klarhet og enighet om en del punkter.

Her har vi satt opp en mal for bandavtale. Denne er ganske standard, og bør tilpasses bandets behov.

Braks bandavtalemal_2015