: Hvordan presentere seg som artist

Når man skal presentere seg som artist, er det mye å tenke på. Man skal få fram mye informasjon på liten plass, så det gjelder å skrive kort og relevant. Her kommer noen tips til skriveprosessen, og en huskeliste over hva som bør være med i presentasjonen.

Før dere begynner, tenk over hvem dere skriver for og hva dere vil formidle. Se for dere hvem som skal lese presentasjonen og hva han/hun vil få ut av teksten. Mest sannsynlig er det mange av leserne som ikke har kjennskap til dere fra før. Unngå derfor å bruke interne ord og formuleringer.

 

Hvem er dere?

Begynn med å skrive kort om hvem dere er, og hva dere i hovedsak driver med. Her kan dere nevne sjanger, inspirasjonskilder og om det er noe spesielt som opptar dere. Poenget er at leseren skal kunne danne seg et bilde av hvem dere er og hva dere kan tilby. Er dere ikke helt sikre på hvilken sjanger dere tilhører, kan det være lurt å spørre noen andre, og få litt hjelp til å definere dere som artist/band.

Aktuelt

Videre kan man skrive om hva man er interessert i å gjøre framover. Har dere noen prosjekter gående, bestemte mål dere vil oppnå? Hvis dere har relevant erfaring, kan det være lurt å ha med denne. Det kan være konserter eller mindre spillejobber, studioinnspillinger o.l.

Selg

Til slutt bør man skrive litt om hva som gjør deg eller bandet ditt mer interessant enn andre artister. Hva gjør at dere skiller dere ut? Husk at man skal selge seg selv, men på en smakfull måte.

Presiser

En generell presentasjon skal blant annet kunne publiseres på internett, sendes sammen med en demo eller printes i en brosjyre/katalog. Det er derfor viktig å skrive på en måte som passer til alle disse formålene. Dette betyr at presentasjonen bør være kort og konsis, og viser hvem dere er, hva dere gjør og hva som gjør dere interessante.

Vis materiale

Det er viktig å huske at hovedformålet med en slik presentasjon er å fremme musikken dere lager. Legg derfor ved en link til et opptak eller en video av dere selv. Dersom dere ikke har spilt inn noe, henvis til sider som Youtube, Facebook, Myspace e.l. Det er vanskelig å få spillejobb dersom det ikke finnes noe konkret materiale å henvise til. Et dårlig opptak er bedre enn ingen opptak!

Huskeliste

  • Hvem er vi?
  • Hva gjør vi?
  • Hva gjør at vi skiller oss ut?
  • Ha med kontaktinformasjon, så er det enkelt å få tak i dere
  • Link til hvor man kan finne musikken deres
  • Del teksten opp i avsnitt, da blir den mer oversiktlig og lettere å lese

presentere