: Grøn Festival

Grøn Festival

Aller første utgåve av miljømerket Grøn Festival er klar!

Sjå nettsida for Grøn Festival her

Vi ynskjer å bygge opp ressursane ytterlegare og tar gjerne i mot innspel og erfaringar. Send tips og triks til prosjektleiar Elise Hessevik på elise@brak.no

Fem satsingsområde

Merket fokuserer på klimatiltak i fem hovudområde:

  1. Energi
  2. Transport
  3. Innkjøp
  4. Mat og servering
  5. Avfall

Under kvart satsingsområde blir det krav om å gjennomføre ulike tiltak som f.eks. å kutte plast ved servering av mat eller å bytte frå dieselaggregat til landstraum.

Instruks

Instruksen inneheld tips og råd om korleis du kan gjennomføre tiltak. Det er også lagt inn ressursar som til dømes liste over renovasjonsselskap og korleis dei vil motta avfall (i kva fraksjonar) og liste over søkbare midlar for å gjennomføre miljøtiltak.

Merket 
For å motta merket vil du måtte krysse ut ei sjekkliste som skal sendast inn til prosjektleiar. Har du fullført alle krava vil du kunne kalle deg Grøn Festival og få bruke logoen på dine nettsider. Det vil bli gjennomført stikkprøver i løpet av festivalsesongen, men i hovudsak vil ordninga basere seg på tillit og fokusere på gjennomføring av tiltak over rapportering og papirarbeid.

 

Kampanje festivalsesongen 2019

Vil du ha tilgong til plakat som kan delast på facebook eller instagram? Ta kontakt med prosjektleiar på elise@brak.no.

 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Takk også til Øyafestivalen, Førdefestivalen, Malakoff, Utkant, Naturvernforbundet Sogn og Fjordane og Norske Konsertarrangørar for rådføring i utarbeiding av denne guiden.

 

Mottakarar av Grøn Festivalmerket 2020

Desse fylgjer retningslinjene for Grøn Festival 2020:

Blest Festival, Førde

Folk og Fjord Festivalen, Os