: Braks søknadsguide 2014

søknadsguiden

I 2014 lanserte Brak den fjerde utgaven av søknadsguiden.

Digitalt format

Her kan du lese søknadsguiden i digitalt format:

http://issuu.com/brakbrak/docs/braksoknadsguide2014/1?e=4240492/7592825