: ATA-Carnet

Brak har avtale med Bergen Næringsråd om ATA-Carnet-tolldokumentet.

ATA-Carnet

Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som artister kan bruke til å verifisere at det utstyret de reiser med på turné er deres, og ikke noe de skal selge. Altså, man slipper mulig fortolling av utstyr ved grenseoverganger når man er på turné.

 

Hensiktene og fordelene med carnet

Ved å benytte ATA-Carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer. Du slipper:

  • å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.
  • å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.
  • å deponere for toll og avgifter.
  • å bruke lang tid ved et tollsted. Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.

Brak har en avtale med Bergen Næringsråd der Brak garanterer for et depositum på 30% av utstyrets verdi. Brak kan garantere for utstyr med verdi opp til kr 100 000,-

Om noen ønsker å ta i bruk et ATA-Carnet, ta kontakt med Brak på brak@brak.no for nærmere informasjon.

For mer informasjon om hva et ATA-Carnet er, se her.