Filtrer på tags

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane
Vi håper at denne kartleggingen kan være nyttig, både for band som er på utkikk etter øvingslokaler, for å gi kommunene en innsikt i forholdene, og for andre interesserte.

Les rapporten HER

Om kartleggingen

Kartleggingen har tatt for seg tilgangen på øvingslokaler i alle kommunene Hordaland og Sogn og Fjordane. I denne rapporten følger en beskrivelse av de generelle forholdene i begge fylkene og et kort avsnitt om hver kommune. Brak er imponert over den store aktiviteten i flere av kommunene, men ser at det er rom for å bedre mulighetene for øving flere steder.

Funksjonen til øvingslokaler

Øvingslokaler på kommunalt plan er i første omgang et kulturtilbud til ungdom. Det er et tilbud som Brak er opptatt av at skal eksistere og at det skal være like naturlig som ballbinger. Det er også ønskelig at det skal være mulig for band og artister å bli i boende i sin hjemkommune og ikke måtte flytte til en større by, enten det handler om å drive med hobbyen sin, eller satse på musikken.

Variasjon

Det er naturlig at tilgangen på øvingslokaler vil variere sammen med innbyggertallene, men forholdet er ikke statisk. Aktiviteten i musikkmiljøet, lokalt engasjement og kommuneøkonomien ser ut til å være det som i størst grad påvirker hva som finnes av øvingsmuligheter i kommunene.

Bergen

Bergen står i en naturlig særstilling, og kan i liten grad sammenlignes med de andre kommunene i fylkene. Det er i Bergen de aller fleste etablerte musikere har sitt virke. For band som etter hvert har mulighet til å tjene penger på musikken, blir tilgang på øvingslokaler en essensiell del av den infrastrukturen som skal til for at de kan ta steget mot en profesjonell karriere.

Spørsmål

Har du noen spørsmål om denne kartleggingen, vil ha mer info, vet om et øvingslokale som bør være med, trenger hjelp til å starte opp en nytt øvingsfellesskap, eller komme med noen andre tilleggsopplysninger? Kontakt oss på brak@brak.no

 

I samarbeid med de andre kompetansesentrene i Norge jobber Brak med nettportalen www.øvingsrom.no

Siste nytt