Filtrer på tags

Panelsamtale om mental helse på Trondheim Calling

Panelsamtale om mental helse på Trondheim Calling

Er artister mentale ekstremsportutøvere? Dette spørsmålet ble stilt i en panelsamtale på årets Trondheim Calling. Vi i Brak følger denne utviklingen tett og ønsker å ta opp tråden på årets Vill Vill Vest.

Panelsamtale om mental helse på Trondheim Calling

Brak var tilstede på årets Trondheim Calling, hvor et av temaene som ble satt på agendaen var psykisk helse hos musikere.

I følge flere rapporter er belastningen på musikers mentale helse langt høyere enn øvrige arbeidstakere, dette presiserte Jonas Vaag fra forskningsprosjektet ‘The Norwegians musicians Health Project”
Ballade har skrevet en fin sak som gjør rede for hva panelsamtalen tok opp og hvordan musikkbransjen fremover skal forplikte seg til å utarbeide en plan for å kunne takle arbeidet med psykisk helse.

Du kan lese saken i Ballade, skrevet av Erlend Gylver og publisert 13.02 her

 

Siste nytt