Filtrer på tags

Ovasjon | Bergen, 22.-23. mai

Ovasjon | Bergen, 22.-23. mai

OVASJON er et program initiert av Kulturrådet som er skreddersydd for at du skal kunne bygge en bærekraftig bedrift av din kulturelle eller kreative kompetanse. Brak sponser 4 plasser til Ovasjon for våre medlemmer, send en e-post til brak@brak.no og fortell om deg selv, din forretning og hvorfor du ønsker å delta på Ovasjon.

Ovasjon – Hvordan skaper du en levedyktig og lønnsom bedrift?

Programmet består av fysiske fagsamlinger, en digital arbeidsplattform, e-læring og veiledning, samt at du kan bli valgt ut til å få mentor i 10 måneder.

Programmet er for bedrifter innen produksjon, distribusjon, markedsføring eller formidling av kunstneriske og kulturelle uttrykk innen kulturvern, musikk, design, mote, scenekunst, film, spill, visuell kunst, arkitektur og litteratur.

Målet er at du lærer hvordan du finner og utvikler et marked/publikum for kulturprosjektet ditt, og hvordan du jobber i hverdagen for å skape en solid og lønnsom bedrift.

Du får arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din, og lærer om hvordan du kan involvere kundene/publikum i arbeidet ditt. Du får også arbeide med mål og oppgaver i prosjektet ditt og hvordan du kan bruke dette til å lage en økonomisk kalkyle.

I tillegg lærer du om mulige finansieringskilder og tilskuddsordninger og hvor du kan søke.

Lignende programmer har vært gjennomført mer enn 40 ganger for over 500 deltakere i Norge. Teamet som gjennomfører programmet har flere tiårs erfaring med entreprenørskap og mentoring innen kultur- og kreative næringer.

Når og hvor skjer det:
Samling 1: 22-23 mai
Samling 2: 11-12 juni
VIS. Thormøhlens Gate, 51, Bergen.

Egenandel for deltakelse NOK 1250.- (inkl mva),
inkluderer lunsj og en nettverksmiddag

Se her for mer informasjon og påmelding:
https://www.ovasjon.no/

NB: Brak sponser 4 plasser til Ovasjon for våre medlemmer, send en e-post til brak@brak.no og fortell om deg selv, din forretning og hvorfor du ønsker å delta på Ovasjon.

OVASJON utviklingsprogram. HVA ER DET EGENTLIG?

OVASJON vil gi forretningskompetanse til de som driver med kunst og kultur. Det betyr at målet er at du kan leve av dine kulturelle og kreative idèer.

Programmet består av 2 fysiske fagsamlinger, en digital arbeidsplattform, e-læring og mulighet å få en mentor for 10 måneder. Vi begynner med en lunsj-til-lunsj samling. Det er en del teori og masse praktisk arbeide med dine ideèr og ditt prosjekt. (Med nettverksmiddag om kvelden, selvfølgelig) Etter samlingen får du e-læring på et digital arbeidsplattform i noen uker. På den andre lunsj-til-lunsj samlingen jobber du med økonomien i ditt prosjekt og etter samlingen får du mulighet å presentere ditt prosjekt til mentorer.

 

Siste nytt