Filtrer på tags

Østre søker ny daglig leder

Østre søker ny daglig leder

Vil du være med å drifte og videreutvikle en av Norges viktigste spesialiserte kulturarenaer? Østre - hus for lydkunst og elektronisk musikk søker ny daglig leder.

Østre – hus for lydkunst og elektronisk musikk søker ny daglig leder

Østre er et spesialisert hus for produksjon, formidling og opplevelse av lydbasert samtidskunst, elektroniske kunstuttrykk og eksperimentell musikk. Huset eies av Stiftelsen Lydgalleriet og Foreningen Ekko. En sentral del av aktiviteten er utstillinger, konserter og klubbkvelder, workshops og møter arrangert av eierne og andre kulturaktører. Huset har to prosjektrom som brukes til både produksjon og gjennomføring, i tillegg til at huset driver sin egen bar.

Østre ble etablert i 2012 med et tydelig kunstnerisk formål og driver sin virksomhet med fokus på innhold og kvalitet, og er i dag et hus med masse spennende innhold og med et stort potensiale. Østre mottar tilskudd fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kulturrådet.

Om stillingen

Daglig leder er ansvarlig for daglig drift, rutiner og husets stab, og legger til rette for innholdsproduksjonen i huset. Daglig leder skal også videreutvikle og iverksette overordnede strategier. Stillingen innebærer ikke direkte programmeringsansvar. En kunstfaglig forståelse og interesse er likevel nødvendig.

Kvalifikasjoner:

–       Leder- eller prosjektledererfaring fra profesjonell kunstproduksjon og/eller drift av kulturarena.
–       God økonomiforståelse og erfaring med budsjettansvar og arbeid med offentlige finansieringskilder er en forutsetning.
–       Gjerne relevant utdannelse.
–       Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Du må beherske minimum et nordisk språk, samt engelsk både muntlig og skriftlig.
–       Dyktig i forhandling, innsalg og presentasjon.

Stilingen byr på varierte arbeidsoppgaver som strekker seg fra overordnet strategi og ledelse til hands-on drift og avvikling. Oppgavene omfatter personalansvar, økonomiarbeid, søknadsskriving/rapportering, leieforhold, bardrift, kommunikasjon og generell drift og vedlikehold av huset.

Stillingen rapporterer til styret i Kulturhuset Østre AS. Østre har ti deltidsansatte knyttet til arrangementsavvikling. Noe tilstedeværelse helg og kveld må påregnes. Stillingen kan tilpasses rett person. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Arbeidssted er Bergen sentrum.

 Ønsket tiltredelse 01.06.17, eller etter avtale.

Se utlysningen her

Siste nytt