Filtrer på tags

Oseana Kunst og Kultursenter søker prosjektkoordinator – 50%

Oseana Kunst og Kultursenter søker prosjektkoordinator - 50%
Arbeidsgiver: Oseana Kunst og Kultursenter KF
Stillingstittel: Prosjektkoordinator OseanaLIVE
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Engasjement
Arbeidsted: Oseana Kunst og Kultursenter KF
Prosjektkoordinator OseanaLIVE
50% prosjektstilling i perioden 01.02.2020 – 31.12.2020Oseana har saman med Kavlifondet utviklet OseanaLIVE, eit prosjekt kor vi strømmar utvalde produksjonar til institusjonar der det bur menneske som av helsemessige årsaker ikkje har høve til å få med seg kulturopplevingar. Nå ønsker vi å styrke prosjektet og ser difor etter ein ryddig og strukturert person til å utvikle OseanaLIVE vidare. Mykje av jobben vil vere å henvende seg til institusjonane, samt opparbeide gode og oversiktlege “kunde” databasar.Arbeidsoppgåver:• Kontakt og koordinering mot institusjonar

• Kontakt og koordinering mot artist

• Utvikle databasen og informere om prosjektet

• Strukturere datafangst

Personlege eigenskapar:

• Ryddigheit og god struktur

• God konsentrasjon og stor selvstendig arbeidsevne

• Datakunnskap

• Evne å fortelle og informere om prosjektet over telefon

Vi tilbyr:

• Eit godt og kreativt kollegialt miljø

• Løn etter avtale

 

For meir informasjon, kontakt direktør

Ole Tobias Lindeberg, 932 57 024

Søknadsfrist: 26.12.2019 

Om arbeidsgiveren

I brytninga mellom sjø og land på Mobergsneset ligg Oseana kunst- og kultursenter.
Oseana er eit kommunalt kulturhus for det lokale, regionale og nasjonale kulturlivet. Fordelt på 5 800 kvadratmeter finn du kultursal, restaurant, galleri og lokale for kurs, konferansar, møter og selskap. Oseana Kunst- og Kultursenter er etablert med ein eigen kompetent stab og har eige styre. Det er utvikla klare mål for verksemda
gjennom ein godt innarbeid strategiplan. Våre verdiar er inspirerande, inviterande og skapande.

 

Se annonsen på finn.no

Siste nytt