- for musikkmiljøet i Vestland.

Organisasjon

Brak er en musikkorganisasjon som jobber for å heve kompetansen og styrke nettverket til musikkbransjen i Vestland. Braks administrasjonen består av 3,5 årsverk.

Visjon

Brak skal bidra til å bygge og styrke en internasjonalt ledende musikkregion.

Brak fungerer som døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene tør satse på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen – og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

Medlemskap

Det koster ikke noe å bli medlem i Brak, og enkeltpersoner blir medlem i kraft av å være artist, arrangør, representant for plateselskap eller lignende. Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Bli medlem.

Braks arbeid

Brak skal arbeide for sine medlemmer ut i fra fem hensyn:

  • Musikkpolitiske
  • Næringspolitiske
  • Medlemsservice
  • Informasjonsformidling og opplæring
  • Ad hoc-prosjekter

Hjelpe alle

Vår målsetning er å kunne hjelpe alle som jobber med musikk, på alle nivå og uansett spørsmål eller problemstilling. Har vi ikke svaret, finner vi det!

Administrasjon

Kontakt oss

Vi har kontorer på b: i Nygårdsgaten 23, som er bemannet fra kl 10.00-16.00 på hverdager.

Organisasjonsnummer: 980.850.609
Kontonummer: 3624.20.06296

Les: Handlingsplan 2019-2020
Les: Brak vedtekter 2019

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013