- for musikkmiljøet i Vestland.

Om Brak

Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland. Vi fungerer som en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå.

Visjon

Brak skal bidra til å bygge og styrke en internasjonalt ledende musikkregion.

Brak skal:

  • tilby råd kurs og nettverk for alle aktører i musikkbransjen.
  • bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.
  • jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen.
  • skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

Siden 1997

Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for hele musikkmiljøet i regionen. Medlemskap i Brak er gratis, det samme er alle våre tjenester. Over 2800 artister, arrangører og bransjeaktører er medlem i Brak og vi tilpasser organisasjonen etter miljøets ønsker og behov.

BLI MEDLEM

Mer om Brak

Brak jobber hovedsaklig prosjektrettet og fokuserer på kompetanseheving i musikkmiljøet i regionen. I det daglige arbeidet hjelper vi aktører i musikkmiljøet ved å gjøre dem bevisst på egne rettigheter, tilskuddsordninger og søknadsfrister, hjelper med oppsett av prosjektbeskrivelse og budsjett, organisering av egen virksomhet etc. Kompetansesenteret gjennomfører jevnlige samlinger og kurs, danner møteplasser der man kan snakke sammen og dra nytte av hverandres erfaringer. Brak fungerer altså som en hjelpende hånd og ”kompetansebank” for det miljøet vi representerer.

Klikk på siden “Kontakt” for mer informasjon om ansatte og styret.

Hele verdikjeden

Helhetstankegangen er noe av nøkkelen til Braks suksess ettersom vi fokuserer på hele verdikjeden i musikkmiljøet i regionen. Vi har en klar oppfatning av at dersom man skal bygge en bærekraftig musikknæring, må man sikre bredde og styrke i alle leddene slik at det regionale miljøet som helhet kan utvikle seg. En av våre viktigste oppgaver er derfor å samle regionens krefter slik at alle kan dra nytte av hverandre. Vi bor i en liten region med store avstander der alle er tjent med samarbeid.

Samarbeid

Brak samarbeider godt med lokale og regionale myndigheter. Interessepolitikk og lobbyvirksomhet er en stor del av Braks mer usynlige arbeid, men et arbeid som er utrolig viktig ettersom man begynner å se effekten av organisasjonens langsiktige strategiske arbeid. Bergen kommune har fått et tydelig fokus på rytmisk musikk, Hordaland fylkeskommune har nedfelt musikk som et satsningsområde i sin Fylkesplan, og nasjonale myndigheter er blitt bevisst viktigheten av å ha sterke regionale musikkmiljøer.

Kan vi hjelpe deg?

Braks målsetning er altså å skape bedre og mer stabile rammevilkår for alle som driver med musikk. Trenger du hjelp til å søke penger, mangler øvingslokale, trenger platekontrakt, lurer på skatte- og momsregler, hvorfor ingen bruker spandex lenger eller hvilke politikere du må smøre? Ta gjerne kontakt så skal vi prøve å hjelpe!

 

Ofte stilte spørsmål og svar:

Hvem kan bli medlem?

Hvis du bor i Vestland og driver med musikk – uansett nivå – kan du melde deg inn i Brak helt gratis.

Vi deler våre medlemmer inn i tre medlemstyper:

  • Band, artister og musikere
  • Konsertarrangører, festivaler og scener
  • Øvrig bransje som f.eks plateselskap, management, bookingbyrå, stagehands, presse, foto m.m.

Hva står Brak for?

Brak er et egennavn som skrives med stor B og ellers små bokstaver. Ved opprettelsen i 1997 het organisasjonen BRAK (anagram av Bergens Rockaktører), men i 2009 endret vi navn siden Brak jobber med hele musikkmiljøet i Vestland.

Hva gjør Brak?

Brak jobber hovedsaklig prosjektrettet og fokuserer på kompetanseheving i musikkmiljøet i regionen. I det daglige arbeidet hjelper vi aktører i musikkmiljøet ved å gjøre dem bevisst på egne rettigheter, tilskuddsordninger og søknadsfrister, hjelper med oppsett av prosjektbeskrivelse og budsjett, organisering av egen virksomhet etc. Kompetansesenteret gjennomfører jevnlige samlinger og kurs, danner møteplasser der man kan snakke sammen og dra nytte av hverandres erfaringer. Brak fungerer altså som en hjelpende hånd og ”kompetansebank” for det miljøet vi representerer.
Interessepolitikk og lobbyvirksomhet er en stor del av Braks mer usynlige arbeid, men et arbeid som er utrolig viktig ettersom man begynner å se effekten av organisasjonens langsiktige strategiske arbeid.

Hva gjør kompetansesenteret Brak?

Å øke kompetansen og bransjekunnskapen blant våre medlemmer er en av Braks mest sentrale oppgaver. Brak arrangerer kurs og gir veiledning til aktører på alle nivå. Vi hjelper både artister, arrangører og andre aktører i musikkmiljøet.

Hva hjelper dere medlemmer med?

Noen problemstillinger og tema vi har hjulpet våre medlemmer med:
– Søknadsveileding
– Gjennomlesning av kontrakter
– Hjelp til å opprette selskap
– Hjelp til utfylling av selvangivelsen
– Innspill til utarbeidelse av forretningsplan
– Hvordan man går fram for å gi ut egen musikk
– Kontaktinformasjon – vi setter deg i kontakt med relevante aktører og fungerer som et kontaktpunkt
– Tips om øvingslokaler
– Bransjeoversikt
– Medlemsfordeler på hotell, leiebil, merch m.m.

Hva slags kurs arrangerer dere?

Vi tar opp mange tema, men her er noen som går igjen:
– Søknadskriving
– Selvangivelse
– Regnskap
– Utenlandsturne
– Hvordan starte eget plateselskap
– Markedsføring – både tradisjonell og digitalt
– Booking
– Publishing
– Studio
– Digital distribusjon
– Arrangørkurs med fokus på booking og markedsføring m.m.

Hva gjør Brak som interesseorganisasjon?

Det er flere saker vi jobber med i kulissene og forsøker å få på dagsorden til politikerne og bevilgende myndigheter.
– Få flere og bedre øvingslokaler i regionen
– Få studiepoeng for musikkbransjen til Bergen
– Styrke kulturnæringene i regionen
– Flere og bedre tilskuddsordninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
– Være med å utarbeide nasjonale retningslinjer
– Sette fokus på aktuelle tema gjennom media og andre kanaler
– Gjøre offentlige myndigheter, øvrig næringsliv, andre musikkmiljø m.m bevisste på vårt miljø
– Legge til rette for samarbeid

Hvem finansierer Brak?

Brak er finansiert av Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og over Statsbudsjettet. Brak er ikke en offentlig organisasjon og skal operere like mye som vaktbikkje som samarbeidspartner.

Logo