Filtrer på tags

Nytt Kulturråd er oppnevnt

Nytt Kulturråd er oppnevnt

Norsk kulturråd har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst- og kulturverdier tilgjengelige for så mange som mulig.

Norsk Kulturråd har tre hovedoppgaver:

Forvalter Norsk kulturfond og oppgaver delegert fra Kulturdepartementet Er et rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål Tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der rådet finner at det trengs en særskilt innsats

På fredag 26.juni ble det nye kulturrådet presentert av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagens oppnevnelser tydeliggjør kulturrådets viktigste oppgave. Vi har lagt hovedvekten på kunst- og kulturfaglig innsikt og har oppnevnt personer som har perspektiver ut over sin egen kunstform. Demografisk sett er også rådet et speilbilde av befolkningen. Kulturrådet er det viktigste kulturstyret vi oppnevner, og de betyr mye for landets kunstnere og kulturarbeidere. De oppnevnte medlemmene vil ta beslutninger som kommer norsk kulturliv til gode og at de vil forvalte sine verv på en klok og samvittighetsfull måte, sier Trond Giske.

16. juni i år ga Stortinget sin tilslutning til endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd. Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av anbefalingen i Løken-utvalgets sluttrapport. Dette innebærer blant annet at rådet i sin helhet nå oppnevnes av Kongen i Statsråd.

Det sittende rådets funksjonstid går ut 30. juni 2009. Som en overgangsordning vil halvparten av medlemmene og varamedlemmene bli oppnevnt slik at de virker fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009 og den andre halvparten fra 1. juli 2009 til 31. desember 2011.

Dette er det nye kulturrådet:

1. juli 2009 til 31. desember 2011:

Bentein Baardson, (f. 1953), leder Skuespiller og regissør, bosatt i Oslo. Baardson har vært teatersjef ved Rogaland Teater, Agder Teater og Den Nationale Scene. Han er medlem av Det Norske Akademi, og ble i 2000 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Kongen forfremmet ham i 2008 til kommandør med stjerne “for hans innsats for norsk kulturliv”. Baardson har vært medlem av Kulturrådet fra 2004.

Asta Busingye Lydersen (f. 1970), nestleder Lydersen har bakgrunn som skuespiller, sanger og journalist. Hun er bosatt i Oslo og er medlem av revygruppen Queendom. Lydersen har deltatt i oppsetninger ved flere norske teatre samt en rekke film- og tv-produksjoner. Fra 2002 til 2006 var hun programleder i NRK Migrapolis.

Aslaug Juliussen (f. 1953) Juliussen er bildekunster og kunsthåndverker og er bosatt i Tromsø. Hun er utdannet ved blant annet Statens håndverks- og kunstindustriskole ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland og har gjort utsmykkinger for eksempel til Tromsø nye rådhus. I hennes kunst reflekteres hennes interesse for samisk kultur.

Vegar Snøfugl (f. 1971) Snøfugl er musiker og bosatt i Trondheim, hvor han er daglig leder for Trondheim kammermusikkfestival. Han sitter i Kulturrådets fagutvalg for musikk og er vararepresentant til det sittende Kulturrådet.

Arnfinn Bjerkestrand (f. 1960) Bjerkestrand er musiker og bosatt i Oslo. Han har vært forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon og har sittet i diverse utvalg og styrer, herunder Musikkverkstedsordningen. Han er også engasjert i etableringen av Rockheim i Trondheim.

1. juli 2009 til 31. desember 2009:

Ivar Roger Hansen (f. 1955)Hansen er daglig leder av Petter Dass- museet på Alstadhaug og bosatt i Nordland. Han har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har jobbet som dirigent og musikkpedagog og som avdelingsleder ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana. I 2005 ble Hansen oppnevnt som nestleder i Norsk kulturråd og som leder av fagutvalget for musikk.

Ottar Grepstad (f. 1953)Grepstad er forfatter og leder av Nynorsk Kultursentrum. Han er bosatt i Volda og har utgitt bøker om ulike emner. Grepstad også vært daglig leder av Noregs Mållag og redaktør i Syn og segn. I 2005 ble han oppnevnt som medlem i Norsk kulturråd og som leder av litteraturutvalget. Han har også vært styremedlem i Språkrådet fra 2006 til 2009.

Ingrid Lorentzen, (f. 1972)Lorentzen er danser i Nasjonalballetten ved Den norske opera og ballett. Hun er bosatt i Oslo. Hun begynte sin ballettutdanning ved Statens Balletthøgskole i Oslo. Etter noen år som frilanser og videre utdanning i New York og Paris, ble hun fast medlem av Nasjonalballetten i 1997. I 2000 ble hun utnevnt til solist.

Solveig Øvstebø (f. 1973)Øvstebø er bosatt i Hordaland og er kunsthistoriker, kurator og intendant for Bergen Kunsthall. Fra 2000 til 2004 var hun nestleder ved Kunsthallen. Øvstebø fikk Bergens kommunes kunstnerpris i 2007.

Erik Fosnes Hansen (f. 1965) Fosnes Hansen er forfatter og bosatt i Oslo. Han debuterte i 1985 med “Falketårnet”, som ble godt mottatt av både publikum og kritikere. For “Beretninger om beskyttelse” ble han tildelt Bokhandlerprisen 1998, og i 2006 fikk han Bokhandlerprisen for romanen “Løvekvinnen”. Fosnes Hansen er medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Varamedlemmer:

Frøydis Moberg (f. 1979), fra 01.07.2009 til 31.12.2011
Moberg er artist og bosatt i Bergen. Hun har lang og allsidig bakgrunn fra musikkbransjen i Bergen og er i dag daglig leder for Brak.

Corinne Lyche Campos (f. 1968), fra 01.07.2009 – 31.12.2009 Campos er bosatt i Oslo. Hun har pedagogisk utdannelse fra Den Norske Balletthøyskole og er flamencopedagog. Hun har bred erfaring som frilansutøver og har danset i profesjonell sammenheng i over 15 år. Hun har produsert og medvirket i forestillinger i egen og andres regi i både inn- og utland.

Eivind Falk (f. 1964) fra 01.07.2009 til 31.12.2011 Falk er bosatt på Lillehammer og er daglig leder for Norsk Handverksutvikling på Maihaugen. Han er cand. mag, bedriftsøkonom og høgskolekandidat i Folkekunst fra Høgskolen i Telemark.

Harald Solberg (f. 1954), fra 01.07.2009 – 31.12.2009Solberg er kunsthåndverker, bosatt i Lillesand og direktør for Bomuldsfabrikken Kunsthall i Arendal. Han har diplomeksamen fra Bergen Kunsthåndverkskole. Solberg har vært medlem av styret for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i ti år. Han fikk Aust-Agder fylkes kulturpris i 2008.

(Pressemelding fra KKD)