Filtrer på tags

Nytt Covid-19 tilpasset studietilbud ved Universitetet i Agder

Nytt Covid-19 tilpasset studietilbud ved Universitetet i Agder

Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder lanserer sitt første nye heldigitale videreutdanningstilbud for kulturfeltet.

Det nye heldigitale emnet heter «Musikk via nett – innføring i digitalt arbeid med musikk». Emnet er et 100% online kurs som foregår i læringsplattformen Canvas.

Musikkteknologi er nå blitt et vanlig fenomen på flere arenaer. Kunnskap om bruken av digitale verktøy i musikk er derfor blitt svært viktig. Både til egenøving, framføringer, komponering, arrangering og innspillinger.

Hva tilbyr emnet?
Emnet er et tilbud for alle som holder på med musikk og som er nysgjerrige på hvordan en kan bruke digitale løsninger til eget formål. Kurset gir et godt grunnlag for å lære mer avansert musikkproduksjon, for eksempel gjennom programmet Logic Pro X eller for å arbeide med notasjonsprogrammet Sibelius.

Hvem passer emnet for?
Det nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.

Hva lærer du?
I emnet Musikk via nett legges det opp til at deltakerne får både teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av ulike digitale musikkteknologiske verktøy. Kurset er i utgangspunktet ment som en innføring, men grunnleggende notekunnskaper er et forkunnskapskrav. Deltakerne jobber selvstendig og du har en til en veiledning. Mye av innholdet og nivået kan derfor tilpasses den enkelte student. Dette kan du snakke mer om med din veileder når du er i gang.

Med programvare som GarageBand for iOS, Bandlab og MuseScore er det enkelt å arrangere, komponere, ta opp og å dele din egen musikk med andre. Slik programvare er ikke minst et svært anvendelig verktøy til egenøving og egen utvikling uansett nivå.

Søknadsperiode
Dette tilbudet har løpende opptak og oppstart. Når du har takket ja til ditt tilbud vil du innen kort tid få tilgang til kursets moduler. Du vil kunne bestemme egen studieprogresjon selv, men alle moduler med tilhørende oppgaver, samt eksamen, må være fullført innen 7 måneder fra oppstart.

Les mer om studiet og søk her.

Siste nytt