Filtrer på tags

Nye øvingslokaler til Bergen!

Nye øvingslokaler til Bergen!

Behovet for arbeidsrom til artister i Bergen har vært stort i mange år, og problemstillingen har vært jobbet med i lang tid. Behovet ble ekstra prekært etter brannen i Skuteviksbodene i september 2008, og situasjonen har vært ekstra fortvilende for veldig mange artister i byen. Nå ser det ut til at en stor del av løsningen er på plass!

Bergen kommune har fått en leieavtale i 5 år med Rieber eiendom om leie av et uteareal på Møhlenpris (mellom Vil Vite og Vitalitetssenteret), hvor kommunen også tar på seg ansvar for driften!

Dette har vi jobbet lenge for, sier daglig leder i Brak, Frøydis Moberg.Bergen er på veldig mange måter en av de beste byene å bo i for artister, men tilbudet for øvingslokaler har vært alt for dårlig. Bergen kommune har satset godt på det rytmiske musikkmiljøet over mange år, men øvingslokaleproblematikken har vært underprioritert i denne satsingen. Det er derfor ekstra gledelig at Bergen kommune nå også tar ansvar for driftingen av lokalene og sørger for at artistene har gode lokaler å jobbe i.

Kulturbyråden anslår at musikkbingene vil være på plass innen utgangen av året, men det gjenstår enda å få på plass noen formaliteter, samt å finne en god løsning på driftingen av lokalene. Dette arbeidet vil settes i gang i august, i dialog mellom Bergen kommune og musikkmiljøet.

Øvingslokaler har vært en av hovedprioriteringene til Brak i en årrekke fordi det er så utrolig viktig for utviklingen av musikkmiljøet i Bergen; Hvordan skal nye artister kunne begynne å spille, eller etablerte artister kunne videreutvikle seg, hvis de ikke har arbeidsrom å jobbe i?, sier daglig leder Frøydis Moberg.

Brak vil rekke en stor takk til Kulturbyråd Henning Warloe, samt administrasjon i Seksjon for kunst og kultur for den jobben de har gjort for å få dette på plass. Det rytmiske musikkmiljøet i Bergen er heldige som har en kommune som hører på oss og som forstår hva som er viktig for at miljøet skal kunne utvikle seg videre! Vi vil også takke Musikkutstyrsordningen for det arbeidet de har lagt ned for å finne en løsning på dette.

Vi gleder oss til det videre samarbeidet!