Filtrer på tags

Ny ordning for momskompensasjon til frivilligheten!

Ny ordning for momskompensasjon til frivilligheten!

På en pressekonferanse i går inivterte Statsrådene Trond Giske, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete Frivillighet Norge inn i et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide en detaljert løsning for å kompensere frivillige organisasjoner for momsutgifter på innkjøp av varer og tjenester.

En slik kompensasjon vil gi en femdobling av de statlige utbetalingene til organisasjonene, og “alt” blir 20 % billigere for organisasjonene! En stor seier for Frivillighet Norge og paraplyorganisasjonen Norsk musikkråd – som har kjempet denne saken for oss. Regjeringen vil kompensere organisasjonenes momsutgifter

Hva betyr momskompensasjonsordningen for frivilligheten?

– Organisasjonene slipper å betale mer enn kommuner og næringsdrivende for samme vare

Fordi næringsdrivende får trekke fra momsen på innkjøp og kommunene får den refundert av staten betaler Bymisjonen 25% mer for sine kaffemaskiner enn McDonalds. Korpsene betaler 25% mer for trompeter enn de kommunale musikkskolene. Når organisasjonene nå skal få refundert momsutgiftene av staten betyr det at organisasjonene i fremtiden skal betale det samme som kommunene og de næringsdrivende når de kjøper varer og tjenester.

– Ordningen styrker de frivillige fellesskapene og stimulerer til økt aktivitet i frivilligheten

Når organisasjonene slipper momsbelastningen på innkjøp av varer og tjenester kan de tilby flere aktiviteter, bedre kvalitet på aktivtetene, lavere egenandeler og generelt få mulighet til å fokusere på kjerneaktivitetetene sine framfor å skaffe inntekter. Dette gjelder både store og små: Røde Kors har momsutgifter på over 80 millioner kroner i året, mens de mottar 30 millioner i statsstøtte. Fossum Idrettslag anslår sine momsutgifter til rundt 850.000 kroner årlig mens lille Ljan skolekorps betaler rundt 30.000 i moms årlig. At regjeringen nå fjerner frivillighetsmomsen vil gi alle disse et solid løft og legge til rette for økt aktivitet. Dette vil komme både lokalsamfunnet og storsamfunnet til gode.

(Hentet fra NORSK ROCKFORBUND sine hjemmesider)

Se artikkel i Dagbladet HER

Se artikkel i Bergens Tidende HER

Siste nytt