Filtrer på tags

Ny behandling av øresus på vei

Øresusplagede kan bli helt friske på kort tid ved å lære seg å fortrenge den plagsomme lyden. En ny behandlingsmetode viser at over 70 prosent klarer å mestre lydene bedre etter behandlingen. plugin-turnons tinnitus-ekspert, Thor Bendiksen er positiv til behandlingen.
Tinnitus

Tinnitus eller øresus er en opplevelse av lyd uten at den faktiske lydkilden kan påvises. Lyden kan oppleves som knepping, ringing, sterk larm, jevn piping, ringing eller følelsen av å stå ved siden av en stri foss eller en drønnende jetmotor.

WHO har definert øresus eller tinnitus som den tredje verste ikke-dødelige medisinske lidelse et menneske kan bli rammet av, etter alvorlige og uhelbredelige smerter og total lammelse. I Norge lever 675 000 mennesker med tinnitus, 20 000 av disse anslås å være svært hardt rammet og har behov for omfattende behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Utdanning i nytt behandlingsopplegg

Nå utdannes for første gang studenter ved Universitetet i Oslo til å lære å behandle personer som er rammet av tinnitus. Forsker Eva Signe Falkenberg er fagansvarlig for kurset.

Dette er gode nyheter, sier Thor Bendiksen som har levd med tinnitus i mange år. Jeg er veldig glad for at Falkenberg ønsker å forbedre behandlingsopplegget for tinnitus i Norge, per dags dato er det alt for dårlig. Falkenberg er en stor ressurs på dette området og det er denne behandlingen som har gjort at jeg kan jobbe og leve normalt.

Ifølge Universitetet i Oslos forskningsmagasin, Apollon, er læring et nøkkelord i behandlingsopplegget. Pasientene skal trene seg i å mestre lyden bedre slik at den ikke får dominere hverdagen og gjøre livet uutholdelig. Ved hjelp av gjenopptrening skal man lære seg å sjalte ut tinnitus fra oppmerksomheten. Først må man få kontroll over de følelsesmessige reaksjonene knyttet til tinnitus. Deretter er målet at selve hjerneaktiviteten endres og demper tinnitusplagene.

For å si det veldig enkelt handler det om å slutte å fokusere på tinnitusen, sier Bendiksen. Lyden av for eksempel et trykkluftbor i hodet hele døgnet kan få fram angsten i de fleste av oss, derfor gjelder det å ikke la denne lyden få dominere hverdagen. Fokuset må endres og lyden må flyttes bakover i bevisstheten. Denne metoden kan faktisk gi resultater etter svært kort tid og jeg støtter Falkenbergs ønske om at behandlingen bør bli en del av helseforetakenes tilbud avslutter Bendiksen.