Filtrer på tags

Norske Konsertarrangører søker arrangørfaglig prosjektleder

Norske Konsertarrangører søker arrangørfaglig prosjektleder

NKAs fagansvarlige skal vikariere som daglig leder i perioden november-februar. Vi søker nå en prosjektleder som kan
planlegge og avvikle vinterens faglige aktiviteter og sørge for at konsertarrangører over hele landet får tilgang på kurs og
opplæring.

NKA ser etter en person med særlig interesse for arrangørfag og erfaring fra programmering av faglig og sosialt
innhold på seminarer/konferanser.

Søknadsfrist: løpende, og senest 07.oktober.

Stillingen inngår i et faglig team sammen med prosjektansvarlig, som sammen skal sørge for at Norske Konsertarrangører
leverer arrangørfaglig innhold i egen og andres regi. Stillingen har ansvaret for NKAs kursvirksomhet, koordinering av
kurslederstaben, programmering og produksjon av seminarer og faglige møteplasser, samt bidrag inn i faglig materiell og
publikasjoner.

I tillegg til Arrangørkonferansen, som har blitt en av de viktigste møteplassene for norsk arrangørbransje, leverer Norske
Konsertarrangører arrangørfaglig program på bl.a 100 dagar på Stord, Trondheim Calling og by:Larm. Vi arrangerer også
egne fagdager og seminarer knyttet til tema vi jobber med. Norske Konsertarrangører besitter en kurslederstab på 25
personer som året rundt kurser våre medlemmer med skreddersydde kurs og workshops fra 45 min til heldagssamlinger.

NKA er på jakt etter en selvgående person med gode administrative evner og evne til å omsette ideer til konkret handling.
Solid og relevant arrangørfaglig kompetanse enten fra klubb, festival eller faglige arrangementer er en forutsetning, og
interesse for og erfaring med formidling og kompetanseheving er en styrke. I en liten administrasjon må vi til tider avlaste
hverandre og støtte oppunder hverandres oppgaver, så fleksibilitet og kreativitet kommer godt med.

Arbeidsoppgaver
• Planlegge og gjennomføre NKAs arrangørfaglige program og møteplasser:
o Gjennomføring av egne seminarer og arrangementer: bl.a. Tilgjengelighet KulturNorge (november), Årets
arrangørpriser (by:Larm, mars)
o Arrangørfaglig program og møteplasser for arrangører på eksterne arrangementer: Sørveiv (oktober), 100
Dagar (januar), Musikkindustriens dag (januar), Trondheim Calling (februar) og by:Larm (mars)
• Koordinere våre arrangørfaglige kurs til medlemmer:
o Booking av kurs for medlemmer og eksterne
o Bestilling av kursholdere, reise og samkjøring med kursmottakere
o Koordinering av kursholderstaben
• Bistå ved revidering av eksisterende og nye publikasjoner
o Redaksjonelt arbeid ved revidering og utvikling av nye publikasjoner (Arrangørwiki, Veileder for tilgjengelige
kulturarenaer, Jusshandboka)
o Nyhetssaker og tekst til nett og sosiale medier
• Øvrige administrative oppgaver
o Besvare arrangørfaglige henvendelser fra medlemmer
o Bistå i organisasjonens forefallende arbeid
o Støtte oppunder andres arbeidsoppgaver
Vi søker etter en person med:
• Bred og relevant arrangørkompetanse
• Erfaring fra utvikling og gjennomføring av faglig innhold
• God skriftlig fremstillingsevne, evne til å sammenfatte komplekse tekster og korrekturlesing
• God kjennskap til og bredt nettverk i norsk musikkliv
• Stor arbeidskapasitet, administrativ erfaring og organisatoriske evner
• Serviceinnstilling, samarbeidsvilje og stå-på-humør
• Personlig egnethet vil vektlegges

Om Norske Konsertarrangører
Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for festivaler og
helårsarrangører. Vi representerer 300 klubber, konsertforeninger, spillesteder, festivaler og kulturhus.
I tillegg til å være en interessepolitisk organisasjon jobber vi for å legge til rette for kompetansedeling, nettverksbygging
og for å skape arenaer for å møtes og lære av hverandre. NKA tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og
rådgivning for våre medlemmer.

Norske konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store
kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for å skape gode konsertopplevelser for publikum, for at det
norske publikummet skal få oppleve musikk live på sin scene eller klubb. NKA jobber for at disse skal ha gode
rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet og for en generell profesjonalisering av feltet.

Norske Konsertarrangører har et seriøst men uformelt, hyggelig og tett arbeidsmiljø og er etablert i trivelige lokaler på
Grünerløkka i Oslo.

Les mer om NKA og se hele stillingsutlysningen 

Siste nytt