Filtrer på tags

Norsk Musikkråd søker daglig leder

Norsk Musikkråd søker daglig leder

Norsk musikkråd er interesseorganisasjonen for 33 landsomfattende musikk- og kulturorganisasjoner med 140 000 enkeltmedlemmer. Norsk musikkråd har 18 fylkesmusikkråd og over 150 lokale musikkråd tilknyttet nettverket.

Norsk musikkråd forvalter støtteordninger og initierer og koordinerer interessepolitisk samarbeid både for medlemmene i nettverket og utad.

Sekretariatet har 6 ansatte og er samlokalisert med medlemsorganisasjoner og andre kulturaktører sentralt i Oslo. Norsk musikkråd forvalter ca. 65 mill. kroner i året.

Norsk musikkråd søker DAGLIG LEDER

Daglig leder skal arbeide for at Norsk musikkråd når de mål og ambisjoner Musikktinget (landsmøtet) har lagt for kulturpolitisk innflytelse, faglig aktivitet og økonomi.

Hovedarbeidsoppgaver er å jobbe for og representere de oppfatninger, interesser og vedtak som Norsk musikkråd står for, internt, overfor offentligheten, beslutningstakere, lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner og våre samarbeidspartnere.

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for forlengelse.

Vi søker en person med følgende personlige egenskaper:

• Gode lederegenskaper og ledererfaring.• Interessepolitisk kompetanse og organisatorisk forståelse.
• Evne til å bygge gode relasjoner eksternt og internt.
• Gjennomføringsevne.
• Evne til å motivere og bygge kompetanse hos både seg selv og andre.
• God og tydelig kommunikasjonsevne.
• Kreativ, åpen og utadvendt.
• Positiv og engasjerende.
• Strukturert og etterrettelig.
• Økonomisk og administrativ kompetanse.

Kompetansekrav:

Daglig leder bør ha bred faglig forståelse for det frivillige organisasjonslivet. Vedkommende bør evne å initiere og engasjere ulike målgrupper på tvers av alder, interesser og organisasjonstilhørighet.

Den riktige kandidaten har ledelseserfaring med personalansvar.

Evne til håndtering av media er viktig i stillingen. Vedkommende trives med å stå i bresjen for noe man tror på, og evner å formidle dette på en engasjerende og profesjonell måte.

Utdannelse:

Relevant høyere utdannelse. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant yrkeserfaring og/eller annen realkompetanse.

Vi kan tilby:

• Frihet og innflytelse på Norsk musikkråds identitet og profil. • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver. • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø. • Gode lønns- og pensjonsordninger. • Fleksibel arbeidstid.

Søknad med CV sendes innen 16.oktober på e-post til nmr@musikk.no

Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Intervju vil bli gjennomført i uke 43.

Tiltredelse: Snarlig

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

Styreleder Halvard Kausland: 90791503, h-kasla@online.no
Daglig leder Holger Gulbrandsen: 91333809, holger.gulbrandsen@musikk.no

musikk.no