Filtrer på tags

NKA søker prosjektleder til “Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap”

NKA søker prosjektleder til "Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap"

Prosjektet støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle og har søknadsfrist onsdag 12. April.

En arrangør har allerede en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Mange konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for å bygge sitt lokalmiljø og vi har flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette nødvendigvis er deres primærformål. Gjennom prosjektet ønsker NKA å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep og inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar. Til syvende og sist skal dette være en vinn- vinnsituasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc. Les mer om prosjektet her.

Les hele stillingsutlysningen her

Arbeidsoppgaver
Prosjektet ”Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap” ble startet opp høsten 2015. Fram til nå har vi jobbet med en støtteordning for konsertarrangører som ønsker å realisere prosjekter på sosialt entreprenørskap, samt arbeidet med forankring av tema i bransjen gjennom å vise fram gode eksempler. NKA søker nå en prosjektleder til å videreføre prosjektet i 2017/18. I den gjenstående perioden av prosjektet skal støtteordningen videreføres, det skal skrives en håndbok og utvikle kurs om sosialt entreprenørskap for konsertarrangører.


Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Administrere støtteordningen for arrangører som ønsker å gjøre prosjekter på sosialt entreprenørskap, og følge opp arrangører som mottar tilskudd.
 • Være redaktør for håndboken om sosialt entreprenørskap
 • Innhente gode eksempler fra medlemsmassen i NKA samt fra eksterne aktører
 • Utvikle kurs på sosialt entreprenørskap
 • Utvikle kurshefte/opplæringsmeteriell som skal brukes i kurset
 • Forankre prosjektet i NKAs medlemsmasse samt markedsføre prosjektet eksternt
 • Arrangere fagseminar

 

Norske Konsertarrangører søker deg som:

 • Har erfaring med å igangsette, lede og gjennomføre prosjekter
 • Har erfaring fra opplæring eller utvikling av kursopplegg
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje, er ryddig og engasjert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Har erfaring med sosialt arbeid/entreprenørskap
 • Erfaring fra arrangørfeltet
 • Ha gode relasjons- og nettverksbyggende egenskaper

 

NKA tilbyr:

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Lyse, fine lokaler i Storgata
 • Lønn etter avtale

 

Kort søknad med CV og referanser sendes på e-post til torbjorn@konsertarrangor.no. Merk med «Prosjektleder Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap».

NKA er ute etter en selvstendig prosjektleder som rapporterer til NKA. Det vil være naturlig at man jobber tett med prosjektansvarlig og resten av administrasjonen i NKA, og har en tilknytting til deres kontor i Oslo sentrum.

Tiltredelse snarest, etter avtale. Prosjektperioden løper til vår/høst 2018 og kan tilpasses den som blir ansatt. Stillingsprosenten vil være mellom 80- 100 % avhengig av det overnevnte. Det er ønskelig at prosjektleder ikke har andre større engasjement i denne perioden.

For spørsmål om stillingen
Prosjektansvarlig, Anders Tangen: 924 32 808, anders@konsertarrangor.no

Norske Konsertarrangører er opptatt av mangfold, så de oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist onsdag 12. April.

Siste nytt