Filtrer på tags

Musikkutstyrsordningens søknadsportal er åpnet

Musikkutstyrsordningens søknadsportal er åpnet

Musikkutstyrsordningen (MUO) er en organisasjon opprettet gjennom en sammenslåing av Norgesnettet og Musikkverkstedsordningen (MVO). Organisasjonen ble stiftet av Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum, Landslaget for spelemenn, Norsk Folkemusikk og Danselag og Norgesnettet den 21. november 2008. Organisasjonen startet sin virksomhet 1. januar 2009.

Musikkutstyrsordningen er opprettet for å ivareta gode tekniske vilkår for spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over hele landet. MUO skal også gi tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler og scener. For å få til dette er vi avhengig av å motta gode søknader til gode prosjekter, og vi håper dere vil være med å bidra til dette.

Veiledning og lenke til søknadsportalen finner du her.

Søknasfrist er 1. september.

Siste nytt