Filtrer på tags

Musikkutstyrsordningen tilbyr praksisplasser for unge kvinnelige teknikere innen lys, lyd og scene

Musikkutstyrsordningen tilbyr praksisplasser for unge kvinnelige teknikere innen lys, lyd og scene

Musikkutstyrsordningen tilbyr hver sommer praksisplasser for unge kvinnelige teknikere innen lys, lyd og scene ved festivaler som Øya, Parken og Pstereo. Søknadsfrist er allerede 15. mai.

Søk praksisplass innen 15. mai

Det konserttekniske feltet er et tradisjonelt svært mannsdominert felt, men uten rekruttering av kvinner mister feltet tilgang til halvparten av talentene. Prosjektets formål er derfor å bidra til bedre kjønnsbalansen på det konserttekniske feltet gjennom å stimulere til at flere kvinner år praktisk erfaring, får utvidet sitt profesjonelle nettverk og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk.

Finn søknadsskjema her

Praksisplass er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, for et lys/lyd/scene firma, på et spillested, med en turnerende artist eller på en festival. Målgruppen for praksisplassordningen er deg som studerer og/eller har noe praktisk erfaring innen lys, lyd og scene. Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk.

De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få enda mer praktisk erfaring eller for å lære noe nytt. MUO og praktikant tar en prat i forkant for å diskutere ønsker og mål for praksistiden. MUO dekker eventuelle kostnader forbundet med reise og opphold.

Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har i etterkant fått tilbud om oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos. MUO vil derfor anbefale at du søker praksisplass i nærheten av der du bor, for å få maksimalt utbytte av ordningen.

Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.

Siste nytt