Filtrer på tags

Musikksalget opp 7,8% første halvår 2016

Musikksalget opp 7,8% første halvår 2016

Norge beholder posisjonen helt i verdenstoppen når det gjelder digitalt konsum av musikk, melder IFPI.

Inntektene øker

Inntektene fra streaming utgjør nå hele 83% av inntektene fra innspilt musikk for første halvår 2016, mot 80% for samme periode i fjor. Inntektene fra videostream inkl. YouTube utgjør nå under 1,5% av de totale inntektene fra salg av innspilt musikk.

Inntektene fra streamingtjenester som Spotify, Wimp/Tidal og Apple Music er fremdeles de store driverne bak den markante oppgangen i musikksalget så langt i år. I løpet av første halvår 2016 har det blitt solgt musikk i Norge for 333 mill. kr, mot 309 mill. for samme periode i fjor, en oppgang på hele 7,8%.

Ferske tall fra IFPI Norge viser at streaming fortsetter å vokse kraftig i Norge og inntektene fra streaming har gått opp med 30 mill. kr, fra 248 til 278 mill. kr, fra første halvår 2015 til første halvår 2016. Tilsvarende oppgang fra 2014 til 2015 var på 28 mill kroner. Inntektene fra de ulike streamingtjenestene står nå for hele 83% av musikkomsetningen første halvår 2016, mot 80% av omsetningen for samme periode i 2015.

Det er verd å merke seg er at inntektene fra videostream inkl. YouTube holder seg svært lave, og utgjør 4,7 mill.kr. for første halvår 2016, mot 4,9 mill.kr. for første halvår 2015. Av totale streaminginntekter utgjør inntektene fra videostream inkl. Youtube totalt under 2%.

Vinylsalget går fortsatt oppover

Fysisk salg fortsetter oppgangen første halvår 2016. Det har så langt i år vært solgt fysiske produkter for 43 mill. kr, mot 40 mill. kr. for samme periode i fjor. Av samlet salg utgjør fysisk salg nå 13%, som er samme nivå som i fjor. Vinyl som produkt opplever fremdeles stor vekst, og salget økte med 4,3 mill.kr, fra 9,9 mill. kr. i 2015 til 14,2 mill.kr i 2016, en oppgang på hele 43%. Vinyl står nå for 33% av salget av fysiske produkter, mot 24% for samme periode i fjor. Av totalt salg utgjør nå vinyl over 4% av salget.

Det er også svært gledelig at salget av norsk musikk fortsetter å øke. På streamingtjenestene alene er norskandelen nå 23%, mot 22% for samme periode i fjor. Totalt for alle formater er norskandelen, som i fjor på 25%. Med norsk musikk regnes her musikk utgitt av norske plateselskaper.

Nedlasting nesten halvert på ett år

Salg av downloads går kraftig ned, fra 21 mill. kr. første halvår 2015, til 14 mill. kr. første halvår 2016. Dette er en nedgang på hele 32%, og downloads står nå for 4% av omsetningen av musikk i Norge, mot 7% for samme periode i fjor.

Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge, uttaler: «Det er positivt at salget av musikk fortsetter å øke i Norge i betydelig grad. En total økning på 7,8% er helt i verdenstoppen. Fortsatt omsetningsøkning innen streamingtjenestene viser at markedet fremdeles ikke er mettet og vi har tro på en omsetningsøkning også i årene som kommer. Vår bekymring er at inntektene fra videostream inkl. YouTube fremdeles er så lave. Når vi vet at 25% av Norges befolkning daglig bruker YouTube så er det langt fra rimelig at de kun betaler en brøkdel av det konkurrentene Spotify, Tidal og Apple Music betaler til artister og plateselskaper. Det er på høy tid at vi får en lovendring som gjør at disse aktørene opererer under like konkurransevilkår i musikkmarkedet.”

Siste nytt