Filtrer på tags

Musikkontakt-kurs

Musikkontakt-kurs

Bergensklinikken inviterer i samråd med Bergen kommune og MOT82 til eit nytt musikkontaktkurs! Ein musikkontakt er ein person som gjev personleg oppfølging til brukaren, med fokus på musikk og musikkinteressa til vedkomande. Målgruppa som ein musikkontakt jobbar med er personar med utfordringar knytt til psykisk helse, eller med rusmiddelproblematikk.

Kurset gjev ingen garanti for å få oppdrag, men dei som tek kurset kan søke om å verte godkjente musikkontaktar i støttekontaktordninga i Bergen kommune. Kommunen krev plettfri vandel for å jobbe som musikkontakt.

 

Påmelding gjøres her.

Siste nytt