Filtrer på tags

MUO’S FAGDAGER FOR TEKNISK ANSVARLIG 28.02 – 01.03 2017

MUO’S FAGDAGER FOR TEKNISK ANSVARLIG 28.02 - 01.03 2017

Musikkutstyrsordningens fagdager for teknisk ansvarlig går av stablene i slutten av februar på Telenor Arena i samarbeid med MFO og NKA

Optimalisering av høyttalersystemer

Optimalisering av høyttalersystemer er noe som alle teknikere bør kunne en del om, men som for de fleste framstår som en blanding av fysikk og voodoo. MUO vil bruke årets
fagdager på å ufarliggjøre dette.

MUO får storfint besøk av foredrags- holdere på europeisk toppnivå. Francois Montignies jobber med opplæring av sluttbrukere hos L-ACOUSTIC, og Josè Gaudin er i utdanningsavdelingen til Meyer sound.

Tid, sted og påmelding

Tid: 28.02 – 01.03 2017
Sted: Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Påmelding: Send navn, e-postadresse og hvor du er teknisk ansvarlig til: post@utstyrsordningen.no

Fagsamlingen er gratis og inkluderer både mat og drikke. Overnatting og reise står deltagerne for selv. Medlemmer av MFO og medlemmer av Norske Konsertarrangører for dekket reisestøtte inntil 1000 kroner.

Ta kontakt med eb@musikerorg.no eller post@konsertarrangor.no om du har spørsmål om reisestipend.

Siste nytt