Filtrer på tags

MUO lanserer tre nye støtteordninger

MUO lanserer tre nye støtteordninger

Musikkutstyrsordningen lanserte i går tre nye prøveordninger med utgangspunkt i utvidet mandat og økt bærekraft.

MUO tilpasser sine eksisterende ordninger med mulighet for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr rettet mot utøverfellesskap, samt vedlikehold av utstyr rettet mot arrangører og kulturarenaer – noe som ikke har vært mulig tidligere. I tillegg har de for å imøtekomme tekniske behov fra særlig frivillige teaterlag og kor lansert en prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr.

Alle ordningene vil ha månedlig søknadsfrist og behandlingstid for tilskudd under kroner 50 000. Dette er en måte å tilpasse seg feltets behov og legge til rette for at aktører kan tenke mer bærekraftig når det gjelder innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyr. Første søknadsfrist for månedlig behandling blir mandag 6. januar. Ellers gjelder de ordinære hovedsøknadsfristene.

Les hele saken på MUOs nettsider.

Siste nytt