Filtrer på tags

MIR: Kartlegging av koronakonsekvenser

MIR: Kartlegging av koronakonsekvenser

Musikkindustriens Næringsråd analyserer koronakonsekvenser for musikkbransjen, og vi ber derfor alle om å  bidra med å svare på denne undersøkelsen.

Denne undersøkelsen gjennomføres av BI Centre for Creative Industries på oppdrag for Musikkindustriens Næringsråd (MIR) i samarbeid med Kulturrådet og de regionale Musikkkontorene. Formålet er å kartlegge hvordan korona-krisen har påvirket musikkbransjen, og hvordan ulike tiltak treffer.

Undersøkelsen har to deler – en for enkeltpersonforetak og en for selskaper. Har du begge, krysser du av for begge. Det tar mellom 10-20 minutter å svare på undersøkelsen, avhengig av hvor mange virksomheter du har.

Siden lenken til undersøkelsen er distribuert gjennom MIR sine medlemmer og Kulturrådet, kan du ha mottatt lenken fra flere aktører. Du skal kun svare på undersøkelsen én gang.

 

Siste nytt