Filtrer på tags

Oppsummering og bilder fra Manøver Fagdag

Oppsummering og bilder fra Manøver Fagdag

Manøver Fagdag ble arrangert på Cornerteateret torsdag i forrige uke, vi ønsker å rette en stor takk til debattanter og foredragsholdere, innledere og publikum.

Relaterte artikler

Ny kulturbyråd og sprudlende statssekretær

Vår nye Kulturbyråd Julie Andersland innledet dagen med å påpeke at selv om hun er relativt fersk i stillingen, har hun sterke ambisjoner på vegne av kulturnæringene. Det er hennes oppgave å manøvrere kulturpolitikken tilbake i det sporet den har fulgt de siste årene, etter at hennes forgjengere nærmest plutselig la Kunstplanen på is og kuttet tvert 3 prosent av kulturbudsjettet over hele linjen. Av og til fortoner kulturpolitikk seg som en kamp om hvem som kan rope høyest,  og dette var dagen da alle skulle få si sitt.

Mange gode og kloke appeller ble det da ti ulike kulturaktører fikk ett minutt til å problematisere hva manglende satsing på kulturfeltet kan føre til.

Statsekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, representerer en kulturminister som tidvis har vært i hardt vær. Da er det forfriskende å høre at statssekretæren i departementet hennes viser en god forståelse for kulturøkonomiske utfordringer. Borgundvaag viser til hvor godt de danske kulturnæringene fungerer med næringslivet i ryggen. I hvilken grad dette er overførbart til Norge er en diskusjon som ikke tas opp denne dagen.

Nye veier for kulturnæringene

Kulturdepartementets klokkeklare tro på at det å styrke synergieffektene mellom kultur og næringsliv hviler seg på en gjengs oppfatning om at kulturnæringene må tilpasse seg et marked som vil betale for kulturen. Hvordan kan en benytte kompetansen en har til å utvikle nye prosjekter, eller hvordan kan en utvikle sitt virke til å passe inn i en forretningsmodell som kan treffe et større publikum og generere en større økonomi? For å svare på dette er det nyttig å kunne vise til hvilke verdier kulturen har i seg selv, hvor viktig er det for eksempel for Bergen at vi har musikk- og kulturturisme?

Engasjerende innlegg

EntreNord er basert i Danmark, og stilte spørsmålet hvordan bruke sin kompetanse på flere måter og innlede nye samarbeid? Svaret på spørsmålet ville de gi ved å oppfordre alle i publikum til å henvende seg til sin sidemann og kvinne og presentere tre nyttige egenskaper en besitter. Kan nye samarbeid oppstå så enkelt? Det ble i hvert fall livlig konversasjon og en nyttig heispitch-øvelse for publikum.

Danny Keir (Sound Diplomacy) har vært med å etablere Music Cities, en konferanse som fokuserer på utvikling av musikkbyer verden over. Hvilke felles infrastrukturer finner en igjen i byer med et yrende musikkmiljø? Og hvordan kan disse overføres til andre deler av kulturnæringene?

Erik Aarebrot (Kulturkompaniet) fikk hele publikum til å reise seg og vise sitt “rockeutrykk” til stor latter, og i dempet belysning kunne ingen legge ut bilder på sosiale medier. Hvordan kan scenekunsten bidra til organisasjonsutvikling? Kulturkompaniet har i over 20 år brukt rollespill til å øke kompetansen og underholde en internasjonal og multikulturell oljebransje på oljeplattformene. I en isolert plattformtilværelse har Kulturkompaniet unik erfaring med å skape kulturell nærhet, og ikke minst er det mange oljearbeidere som kan et og annet om å underholde.

Frederico Lozano (Design Thinking Bergen/DesignArena/NTNU) er en engasjert mann. Han nærmest roper til publikum når han formidler hva en idè kan være, om prosessene i konseptutviklingsfasen, hvor banale de kan være, hvor avanserte de kan virke når resultatet av idèen er et ferdig produkt. Hvordan ble plattformen å arrangere innholdet på et nettbrett og mobil til? Og hvordan har noen av den moderne arkitekthistoriens mest kjente bygg blitt tenkt ut? Det er enklere enn en kanskje skulle tro.

Det internasjonale markedet

Våre kulturnæringer kan  potensielt sett selges over hele verden, og slik er merkevaren en bygger også avhengig av et internasjonalt rettsvern. Hvilke utfordringer står vi ovenfor når det kommer til åndsverk, IPR, skatteregler, finansieringsløsninger og kontrakter for et internasjonalt marked? Deloitte er kanskje en av de største internasjonale advokatfirmaene med stor kompetanse innen feltet. Joakim Marstrander fra nevnte firma sitt tydlige budskap er at en ikke undervurderer verdien av å sikre sine rettigheter også utenfor Norge. Et annet Bergensbasert advokatkontor med spesialkompetanse på feltet er Acapo, som kunne bekrefte en økende etterspørsel, særlig fra musikkbransjen.

Fra sterk idealisme til etablert næringsvirksomhet

Hvor var du da Putte Svensson Sahlin var på Manøver Fagdag? I grenseland mellom underholdning, foredrag og kurs i hvordan å holde på publikums oppmerksomhet (selv om en del dessverre var gått forut for dette da det begynte å bli sent), ble dette dagens definitive høydepunkt for mange. Grunnleggeren av Hultsfredfestivalens timeslange fortelling om veien fra sterk idealisme til etablert virksomhet var en opplevelse.

Å ankomme scenen i Misfits t-skjorte og opprevne jeans, mørk lue med svart- og gulstripet langt hår, for å avslutte foredraget ny-frisert i dress, riktignok med juleslips, er en kunst av en fortellerteknikk. Veien fra å arrangere små enkeltkonserter med kompisene på ungdomsskolen til å etablere en av Skandinavias største musikkfestivaler i en bygd med 4500 innbyggere og alt det fører med seg, er intet mindre en imponerende og veldig underholdende historie.

Kulturelle innslag

Ingen Manøver Fagdag uten innslag av film, kunst og musikk.

I løpet av dagen fikk vi se en minuttfilm av Bjørn Sortland og Nils Lund, en animasjonsfilm om kroppens og hodets reaksjoner på å være avstandsforelsket. Gunnbjørg Gunnarsdottir viste kortfilmen “Søsteren” og dansekompaniet Hennes Majestet fremførte en performance lecture om det og tørre å følge sine drømmer.

Kvelden ble avsluttet med en glimrende mini-konsert av Sigrid Raabe og et DJ-set fra produsent-stjerneskuddet Niilas.

Oppsummert en bra dag på Cornerteateret, mye dyktige mennesker, et program som bydde på noe for de fleste, og en god grunn til allerede å se frem til neste års Manøver Fagdag.

Se hele programmet her: www.manoever.no

 

 

Relaterte artikler

Siste nytt