Filtrer på tags

Ledig stilling som rådgiver for musikk

Ledig stilling som rådgiver for musikk

Bergen kommune søker ny rådgiver i seksjon for kunst og kultur med spesielt ansvar for musikkfeltet. Søknadsfrist 22. august.

Dette er en viktig stilling i Bergens kulturliv og vi i Brak håper mange gode kandidater søker på stillingen. Samtidig vil vi takke for det gode samarbeidet vi har hatt med avtroppende rådgiver Geir Rege.

Ledig stilling

Ved Seksjon for kunst og kultur er det ledig fast 100% stilling som rådgiver.

Bergen kommune har som målsetting å være en ledende kulturkommune, og i dette arbeidet står Seksjon for kunst og kultur sentralt med satsing på kunstområder, utvikling av kunst og kulturinstitusjoner og støtte til kunstnere og frie profesjonelle grupper.

Arbeidsoppgaver

Rådgiverstillingen inngår i Seksjon for kunst og kulturs fagstab og ansvars- og oppgaveområder vil være:

 • Særlig ansvar for fagområdene samtidsmusikk, jazz, pop og rock.
 • Til stillingens andre oppgaver hører også litteratur, festivaler og internasjonal kulturutveksling
 • Kontakt og oppfølging av utøvere og brukere innenfor disse fagområdene
 • Fagområdene innebærer strategisk arbeid, utredningsarbeid og saksbehandling til utvalg og andre offentlige myndigheter
 • Utvikling og oppfølging av spesielle prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende kompetanse innen minst ett av fagområdene.
 • Erfaring fra offentlig kulturarbeid herunder saksbehandling, utredningsarbeid og forvaltningsoppgaver
 • God innsikt i kunst – og kulturliv
 • Gode engelsk kunnskaper
 • Kontaktskapende og utviklingsorienterte evner

Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper: Bergen kommune ønsker en selvstendig, initiativrik og samarbeidsvillig person.

Stillingen tilbyr

 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring
 • Et faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Faglige utviklingsmuligheter

Om Bergen kommune

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og de ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene de jobber etter.

Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Kommunen ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Søknadsfrist: 22.08.2016
Stillingstype: Fast, 100%
Startdato: 01.09.2016
Arbeidssted: Rådhusgaten 10, 5020 Bergen

 

Kontaktinfo:

Øyvor Johnson // Seksjonssjef
99590128 // oyvor.johnson@bergen.kommune.no
Mer info:

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Mer info:

Se stillingsutlysningen her

Besøk Bergen kommune sine nettsider

Siste nytt