Filtrer på tags

Lansering av Balansemerket

Lansering av Balansemerket

Balansemerket er en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet, utviklet av Balansekunst. De tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

På nettsiden https://balansemerket.no/ kan du nå lese om anbefalte tiltak, samt ressurser som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering innad i virksomheter og produksjoner. De gir også forslag til hvordan vernet mot seksuell trakassering kan synliggjøres i kontrakter, og eksempler på gode initiativer i bransjen.

I denne artikkelen i Dagsavisen intervjues daglig leder og styreleder for Balansekunst ang. opprettelsen av Balansemerket.

Siste nytt