Filtrer på tags

Kunst- og klimaworkshop 22. januar

Kunst- og klimaworkshop 22. januar

I anledning Klimafestivalen (som arrangeres over hele Norge) inviteres kunstnere i Bergen fra alle felt, som musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, film og så videre, til en workshop om hva kunsten kan bidra med ift formidling rundt klimakrisen.

Program for Kunst- og klimaworkshop 2019:

Lystgården, Landås tirsdag 22.januar kl 10:00 – 13:00 (14:00)

10:00 – 10:30 – Innledning ved initiativtaker Bodil Lunde Rørtveit og Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv/Lystgården).

10:30 – 11:00 – Felles samtale – hva kan kunst bety for klimadebatten? Kva kunstprosjekt rundt temaet kjenner vi til, kva har fungert bra og mindre bra?

11:00- 11:15 – Kaffe/te

11:15 – 12:15 – Workshop – vi samtaler i grupper og snakker om mulige nye kunstprosjekt og tiltak som kan belyse klimadebatten. På tvers av kunstfelt eller innan eit kunstfelt.

12:15 – 12:45 – Presentasjon av idéer og samtaleemner i dei ulike gruppene.

12:45 – 13:00 oppsummering. Forslag til oppfølging av denne workshopen og eventuelle nye prosjekt/tiltak.

13:00 – 14:00 – Uformelt samvær og fortsettelse av diskusjonen for dei som kan og vil.

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/362857854543438/

Program: http://bit.ly/2FlDP4n

Bodil Lunde Rørtveit, komponist og musiker fra musikk- og scenekunstprosjektet Sustain er initiativtaker til kunst- og klimaworkshop på Lystgården på Landås 22.januar kl 10-14.

Utgangspunktet er den nye støtteordningen til kulturrådet der de utlyser midler til kunstprosjekt rundt miljø- og klimakrise med frist 5.mars. Målet med workshopen er å få frem flest mulig gode prosjektidéer til søknadsfristen i mars, og skape en bevissthet om vår på virkningskraft som kunstnere.

Siste nytt