Filtrer på tags

Kulturrådet inviterer til dialogmøte om produksjonsstøtte

Kulturrådet inviterer til dialogmøte om produksjonsstøtte

Kulturrådet holder dialogmøte om produksjonsstøtte på USF Verftet onsdag 8. mars fra 14.30-17.00. Dette er åpent for alle og her vil du få mye nyttig innsikt i Kulturrådets ordninger i tillegg til å kunne gi tilbakemeldinger på hvordan disse fungerer for deg i dag.

Relaterte artikler

Kulturrådet i Bergen

I forbindelse med vårens søknadsbehandling skal Kulturrådets Faglig utvalg for musikk og Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte holde sine møter i Bergen. I den anledning inviterer vi til dialogmøte. Både Kulturrådets administrasjon og de to utvalgene vil være representert. Møtet finner sted på Sardinen på USF Verftet onsdag 8. mars kl. 14.30 – 17.00.

Formålet er å komme i dialog med musikklivet om ordningene Bestillingsverk og produksjonsstøtte og Støtteordningen for musikere og musikkensembler. Hvordan kan disse ordningene gi best mulig rammebetingelser for profesjonelle produksjoner?

Bestillingsverk og produksjonsstøtte

I 2015 ble ordningen for bestillingsverk lagt om, slik at man kan søke både om rene bestillingsverk og skapende musikkproduksjoner innenfor alle sjangre og tradisjoner. Både de som vil bestille verk og produksjoner, og de som skal skape dem, kan søke. Kulturrådet ønsker med dette å bidra til nye muligheter for å komponere og produsere musikk på høyt nivå, og at nye, ambisiøse verk og produksjoner kan formidles til et stort publikum på flere arenaer.

Støtteordning for musikere og musikkensembler

I 2017 ble støtteordningen for musikere og støtteordningen for musikkensembler slått sammen til en stor ordning for utøvere, ensembler, grupper og artister. Målet er en mer fleksibel og tilpasset tilskuddsordning som bl.a. skal stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling.

Program

  • Velkommen v/seksjonsleder i musikkseksjonen, Agnes Kroepelien
  • Innlegg ved kunstnerisk leder i Borealisfestivalen, Peter Meanwell, daglig leder ved Østre, Inga Moen Danielsen og musiker og daglig leder i Peersen Productions, Ivar Peersen
  • Rannveig Sjøvaag og Henning Mongstad fra fagadministrasjonen i musikkseksjonen informerer om de aktuelle ordningene
  • Utvalgsleder i Faglig utvalg for musikk, Martin Eia-Revheim leder diskusjon og samtale med de fremmøtte, utvalgsmedlemmer og fagadministrasjonen i kulturrådet.

Påmelding

Påmelding sendes til anita.eik@kulturradet.no innen 6. mars.

Sted: USF Verftet, Sardinen

Tidspunkt: onsdag 8. mars kl. 14.30-17.00

Kulturrådet holder dialogmøte om produksjonsstøtte på USF Verftet onsdag 8. mars fra 14.30-17.00. Dette er åpent for alle og her vil du få mye nyttig innsikt i Kulturrådets ordninger i tillegg til å kunne gi tilbakemeldinger på hvordan disse fungerer for deg i dag.

Relaterte artikler

Siste nytt