Filtrer på tags

Kulturkommentarer til statsbudsjettet

Kulturkommentarer til statsbudsjettet

Vi har samlet sammen kommentarer og nyheter knyttet til kultur i statsbudsjettet 2020 - så du slipper det!

Balansekunst: Øker støtten til likestilling og mangfold i kulturlivet
Balansekunst jobber for et inkluderende kulturliv fritt for seksuell trakassering. Nå får foreningen økt bevilgning over statsbudsjettet for 2020, og fast post.

Ballade: Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken? 
Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret, skriver NOPAs styreleder Ingrid Kindem i denne kommentaren til kulturbudsjettet.

Ballade: Stor satsing på digitalisering av kulturarv
Men inga særskild satsing på musikkfeltet, korkje på musikar- eller arrangørsida i budsjettforslaget for 2020, seier dagleg leiar i FolkOrg, Linda Dyrnes.

Ballade: Nye kutt i støtten til voksenopplæring
Kutt i støtten til voksenopplæring rammer det frivillige musikklivet, melder Norges Korforbund i en kommentar om neste års budsjett.

Ballade: Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet
Spissede tiltak, men Kulturdepartementets uttalelse om sterk økning er en illusjon for musikkfeltet, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Ballade: Satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet
Ballade samler og deler reaksjoner fra musikk- og kulturlivet på kulturbudsjettet som er foreslått for 2020, og starter med Norsk kulturråd, som kommenterer flere overordnede perspektiver og tiltak – og steder der det mangler.

Dagsavisen: Grande forsvarer upopulære “ostehøvel-kutt”
– Jeg vet at ABE-reformen ikke er populær. Men jeg er veldig for! sier kulturminister Trine Skei Grande om ostehøvel-kuttene ingen liker.

Dagsavisen: Storsatsing på digital kulturarv – 70 nye arbeidsplasser
87 millioner kroner er plusset på kulturbudsjettet til digitalisering av norsk kulturarv. Satsingen betyr 70 nye arbeidsplasser til Nasjonalbiblioteket.

Klassekampen: Har fått nok av flate kutt
Norsk filminstitutt må kutte i staben, og teatrene har 70 millioner kroner mindre å rutte med. Nå må ABE-reformen skrotes, mener kulturledere.

Kulturrådet: Positiv satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet
Regjeringen følger opp målene i kulturmeldingen når den nå vil øke mangfoldet i kulturlivet, spre makt til regionene og styrke den kunstneriske friheten i Norge. Det sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, om forslaget til statsbudsjett for 2020.

Norske Konsertarrangører: Skråblikk: Kulturbudsjettet 2020 – dannelse og digitalisering, himlende øyne og skuldertrekk
«Årets kulturbudsjett handler om dannelse, digitalisering og i tillegg er det digert», sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande da hun la frem forslaget til kulturbudsjett for 2020 på Nasjonalbiblioteket i Oslo mandag. Hun erklærte seg som årets store budsjettvinner og hadde åpenbart en bra dag på jobben. Og kanskje har ikke budsjettforslaget noen åpenbare tapere, – men hvorfor føler ikke kunst- og kulturfeltet seg mer som vinnere?


Les kulturdepartementets beskrivelse av budsjettet her.
Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2019 består av utgiftsbevilgninger på 14,8 mrd. kroner. Bevilgningsforslaget er fordelt på en lang rekke kulturelle virksomheter og institusjoner, frivillige organisasjoner, medieaktører og tros- og livssynssamfunn. I tillegg kommer søkbare stipend-, vederlags- og tilskuddsordninger som er innrettet mot hele bredden av norsk kunst- og kulturliv.

Siste nytt